Presentation

Jag disputerade i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet 2002. Sedan augusti 2018 är jag anställd vid Fakulteten för lärande och samhälle, där jag har uppdraget som prodekan med forskning och forskarutbildning som huvudsakliga arbetsområden.

I min forskning har jag främst intresserat mig för internetbaserade medier. Jag har bland annat studerat:

  • internet och ungt, politiskt engagemang och politisk aktivism (2003-2009)
  • produktion av nätkultur för barn och unga (2009-2013)
  • läsarkommentarer i dagstidningar online (2012-2017)
  • äldre och digitala medier (pågående)

Utöver de internetrelaterade studierna har jag också forskat om elitidrott och medialisering samt medier och celebriteter.

Mina forskningsresultat finns publicerade i tidskrifter som: Javnost – The Public; Media, Culture & Society; New Media & Society; European Journal of Communication. Bland mina publikationer på svenska finns läroboken Sociala medier – vetenskapliga perspektiv (redaktör, 2017) och forskningsantologin Celebritetsskapande (2017).