Presentation

Jag disputerade i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet 2002. I augusti 2018 kom jag till Malmö universitet och Fakulteten för lärande och samhälle för uppdraget som prodekan med forskning och forskarutbildning som huvudsakliga arbetsområden. Sedan 1 februari 2024 är jag dekan vid fakulteten.

I min forskning har jag främst intresserat mig för internetbaserade medier. Jag har bland annat studerat:

  • internet och ungt, politiskt engagemang och politisk aktivism (2003-2009)
  • produktion av nätkultur för barn och unga (2009-2013)
  • läsarkommentarer i dagstidningar online (2012-2017)
  • äldre och digitala medier (pågående)

Utöver de internetrelaterade studierna har jag också forskat om elitidrott och medialisering samt medier och celebriteter.

Mina forskningsresultat finns publicerade i tidskrifter som: Javnost – The Public; Media, Culture & Society; New Media & Society; European Journal of Communication. Bland mina publikationer på svenska finns läroboken Sociala medier – vetenskapliga perspektiv (redaktör, 2017) och forskningsantologin Celebritetsskapande (2017).