Presentation

Ulrika Sjöberg: Fil Dr., Docent, i Medie- och kommunikationsvetenskap. Min forskning berör främst unga människors medieanvändning samt medie-och informationskunnighet. För närvarande arbetar jag bland annat med forskningsprojektet ’Kriskommunikation med barn' (finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Bland mina senaste publikationer finns ‘It's not about facts - It's about framing. The App generation's information-seeking tactics: proactive online crisis communication' (Journal of Contingencies and Crisis management). Representerar Sverige i det internationella forskarnätverket DigiLitEY - The digital literacy and multimodal of young Children (digilitey.eu).

Forskningsprojekt