Presentation

Ulrika Sjöberg: Professor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Min forskning berör främst barns och unga människors mediepraktiker, medie- och informationskunnighet, barns rättigheter och kriskommunikation. För närvarande arbetar jag bland annat med forskningsprojektet DigiKids: Små barns digitala vardagsliv (finansierat av Vetenskapsrådet, dnr 2018-01261). Ingår i forskningsprogrammet Data Society vid Malmö universitet samt den internationella forskargruppen CoCo (Co-designing Collaborative disaster-resilience among young citizens, public agencies and first responders). Representerade Sverige i Cost Action, internationella forskarnätverket, DigiLitEY - The digital literacy and multimodal of young children 2015-2019 (digilitey.eu).

Forskningsprojekt