Presentation

Ylva Holmberg är förskollärare, rytmikpedagog och lektor i pedagogik. Undervisar i musik och rörelse på Lärarutbildningen och är programsamordnare för förskollärarutbildning med musikprofil.