Studentstaden Malmö är ett samfinansierat projekt mellan Malmö stad och Malmö universitet som ämnar till att stärka samverkan mellan staden, universitet och studentkårerna i syftet att göra Malmö till Sveriges bästa studentstad. Projektet fokuserar framförallt på tre tematiska områden: arbetsliv, studentliv och studentbostäder.

Årets studentstad 2021/2022

Malmö blev utnämnd till Årets Studentstad 2021/2022. Priset delas ut varje år till en studentstad som arbetar för att förbättra studenter levnadsvillkor i staden genom samverkan mellan olika aktörer.

Malmö visar på ett stort engagemang för studenterna och därför väljer jurygruppen att nominera Malmö till årets studentstad 2021/2022. Jurygruppen anser att Malmö ständigt arbetar för att vara en så inkluderande och attraktiv studentstad som möjligt. För Malmö är samverkan en självklarhet och naturligt integrerad i samtliga processer.

Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Handlingsplan för att förbättra Malmöstudenters villkor

Hösten 2020 klubbade styrgruppen igenom en ny, ambitiös handlingsplan som ämnar att förbättra studenters levnadsvillkor.

Handlingsplanen baseras på den förstudie där cirka 80 studenter från samtliga fakulteter fick möjlighet att ge input kring hur Malmö kan bli Sveriges bästa studentstad.

Nyhet om handlingsplanen 

Styrgrupp och organisation

Styrgruppen för Studentstaden Malmö har sedan projektet start definierat det gemensamma målet att bli Sveriges bästa studentstad. I visionen ingick som delmål att vinna Årets Studentstadspris som utges av Sveriges Förenade Studentkårer (SFS).

Styrgrupp och organisation

I styrgruppen representeras Malmö stad, Malmö universitet, Studentkåren Malmö och Odontologiska studentkåren.

Mats Edenius, prorektor, Malmö universitet

Susanne Wallmark, Universitetsdirektör, Malmö universitet

Charlotte Kipowski, chef för Studentcentrum, Malmö universitet

Milena Milosavljevic, utvecklingssamordnare för Studentstaden Malmö projekt

Micael Nord, näringslivsdirektör, Malmö stad

Johanna Juhlin, HR-direktör, Malmö stad

Anna Wittgren, chef för Marknad och attraktivitet, Malmö stad

Bojana Drljaca, ordförande, Studentkåren Malmö

Gustav Eriksson, ledamot, Odontologiska Studentkåren Malmö 

Nik Ajvazi, Byggnadschef, Malmö universitet,

Marcus Horning, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad.

Kontakt Milena Milosavljevic

Utvecklingssamordnare för Studentstaden Malmö projekt

milena.milosavljevic@malmo.se