Presentation

Teknologie doktor Andreas Jacobsson är biträdande professor och docent i datavetenskap. Han har även uppdrag som dekan vid Fakulteten för teknik och samhälle (TS).

Forskningen handlar till största delen om perspektiv på risk, säkerhet och personlig integritet i internetuppkopplade som t ex smarta hem och byggnader.

Jacobssons forskning har dokumenterats och publicerats i över 40 refree-granskade (med s k peer-review) tidskrifter, böcker och konferenshandlingar.

För närvarande driver Jacobsson ett forskningsprojekt om säkerhet och integritet i smarta hem tillsammans med företag och andra forskare inom Internet of Things and People Research Center på Malmö universitet.