Presentation

Teknologie doktor och docent Andreas Jacobsson är biträdande professor i datavetenskap. Han har även uppdrag som vicerektor för utbildning och digitalisering vid Malmö universitet

Forskningen handlar till största delen om perspektiv på risk, tillit, säkerhet och personlig integritet inom Internet of Things. Ett centralt tillämpningsområde är smarta hem och hus. Jacobssons forskning har dokumenterats och publicerats i ett flertal refree-granskade (med s k peer-review) tidskrifter, böcker och konferenshandlingar. För närvarande driver Jacobsson forskningsprojekt om säkerhet och integritet i smarta hem tillsammans med företag och andra forskare inom Internet of Things and People Research Center på Malmö universitet.