Fristående kurs, Grundnivå
3 hp
Malmö dagtid 50%
18 januari 2021 - 14 februari 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Det övergripande syftet med kurserna i RASK är att du ska utveckla dina färdigheter inom centrala områden för akademiker. Målet är att du ska utveckla verktyg för att lyckas med dina studier och fokusera din kompetensutveckling mot arbetslivet.

Utifrån rådande teorier om studieteknik, utvecklar du verktyg för att identifiera din individuella lärstil. Tekniken ger dig verktyg för att planera din tid, söka och bearbeta information, sortera och strukturera kunskap samt att kommunicera denna i olika, för högskolan relevanta, sammanhang och former. Du lär dig att lära och förbereder dig inför dina akademiska studier och för ett livslångt lärande i arbetslivet.

Kursinnehåll

Viktiga moment är tidsplanering, att söka information och hur man arbetar med stora textmängder, sortera och strukturera kunskap samt att kommunicera denna i olika, för högskolan relevanta, sammanhang och former.

Kursen innehåller ämnen som: kunskapssyn, individuell lärstil, minnesteknik, anteckningsteknik, snabbläsning.

Studenten lär sig att lära och förbereder sig därmed för sina akademiska studier och för ett livslångt lärande i arbetslivet.

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommenterar.

Kontakt