Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper och färdigheter för att förstå, analysera, planera och implementera studietekniker. Målet är att studenten med hjälp av insikter i lärandeprocesser ska kunna utforma en studieteknik för att effektivisera sina egna akademiska studier.

Kursen innehåller moment som tar upp effektiv tidsanvändning, lässtrategier, hur man kan arbeta med stora textmängder och hur man kan sortera och strukturera information under en lärprocess.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt