Sommarkurs, Grundnivå
3 hp
Malmö dagtid 67%
8 augusti 2022 - 28 augusti 2022
Ansökningen öppnar 18 februari
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
29 augusti 2022 - 2 oktober 2022
Ansökningen öppnar 15 mars
Malmö dagtid 33%
17 januari 2022 - 27 februari 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Det övergripande syftet med kurserna i RASK är att du ska utveckla dina färdigheter inom centrala områden för akademiker. Målet är att du ska utveckla verktyg för att lyckas med dina studier och fokusera din kompetensutveckling mot arbetslivet.

Utifrån rådande teorier om studieteknik, utvecklar du verktyg för att identifiera din individuella lärstil. Tekniken ger dig verktyg för att planera din tid, söka och bearbeta information, sortera och strukturera kunskap samt att kommunicera denna i olika, för högskolan relevanta, sammanhang och former. Du lär dig att lära och förbereder dig inför dina akademiska studier och för ett livslångt lärande i arbetslivet.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommenterar.

Kontakt