Sommarkurs, Grundnivå
4 hp
Malmö dagtid 75%
8 augusti 2022 - 28 augusti 2022
Ansökningen öppnar 18 februari
Annan ort eller studietakt
Malmö dagtid 50%
24 oktober 2022 - 4 december 2022
Ansökningen öppnar 15 mars
Malmö dagtid 50%
25 oktober 2021 - 5 december 2021
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Malmö dagtid 50%
17 januari 2022 - 27 februari 2022
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Det övergripande syftet med kurserna i RASK är att utveckla studentens färdigheter inom centrala områden för akademiker. Målet är att studenten ska utveckla verktyg för att lyckas med sina studier och fokusera sin kompetensutveckling mot arbetslivet.

Kursen tar upp frågor kring att läsa och bekanta sig med olika texter från olika akademiska discipliner. Betoningen ligger på förståelsen för texternas syfte, form och funktion. Syfte är att du ska utveckla din förmåga att identifiera och förstå den akademiska textens utmärkande drag, med tyngdpunkt på innehåll, form och verkan, hur olika texter disponeras och formuleras och för vilket ändamål.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga eller muntliga kommenterar.

Kontakt