Om kursen

Kursinnehåll

Kursens syfte är att öka studentens förmåga att identifiera och förstå den akademiska textens utmärkande drag, med tyngdpunkt på innehåll, form och verkan, hur olika texter disponeras och formuleras och i vilket ändamål.

Kursen tar upp frågor kring att läsa och bekanta sig med olika texter från olika akademiska discipliner. Betoningen ligger på förståelsen för texternas syfte, form och funktion.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt