Fristående kurs, Förberedande utbildning
60 fup
Malmö | dagtid | 100%
16 januari 2023 - 14 januari 2024
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
28 augusti 2023 - 2 juni 2024
Ansökningen öppnar 15 mars

Om kursen

Öka dina kunskaper i svenska och få behörighet för högskolestudier!

Den ettåriga heltidsutbildningen riktar sig till dig med utländsk utbildning som behöver komplettera din utbildning för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för att studera vid svensk högskola och universitet. Utbildningen är på två terminer vilket ger dig tid att utveckla dina språkkunskaper. Vidare syftar utbildningen till att förbereda dig för fortsatta högskole- och universitetsstudier.

Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) motsvarande Sv 3 (Gy 11) tidigare Sv som andra språk B.

Det andra tillfället för inträdesprovet för vårterminens kurs ges den 6 december, på Malmö universitet. Om du gör en efteranmälan senast den 25 november, kommer du att få en inbjudan till provet, via e-post.

Anmälan för vårterminens kurs stänger den 1 januari 2023. När anmälan är stängd går det inte att komplettera ansökan.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt