Fristående kurs, Förberedande utbildning
60 fup
Malmö | dagtid | 100%
29 augusti 2022 - 4 juni 2023
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Malmö | dagtid | 100%
16 januari 2023 - 14 januari 2024
Ansökningen öppnar 15 september

Om kursen

Öka dina kunskaper i svenska och få behörighet för högskolestudier!

Den ettåriga heltidsutbildningen riktar sig till dig med utländsk utbildning som behöver komplettera din utbildning för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för att studera vid svensk högskola och universitet. Utbildningen är på två terminer vilket ger dig tid att utveckla dina språkkunskaper. Vidare syftar utbildningen till att förbereda dig för fortsatta högskole- och universitetsstudier.

Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) motsvarande Sv 3 (Gy 11) tidigare Sv som andra språk B.

Det sista inträdesprovet för höstterminens kurs ges den 24 augusti. Om du gör en efteranmälan kommer du att få en inbjudan till provet, via e-post den 10 augusti. Vänligen notera att anmälan stänger den 21 augusti. När anmälan är stängd kan du inte komplettera din anmälan med några dokument.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt