Fristående kurs, Förberedande utbildning
30 fup
Distans | kvällstid | 50%
29 augusti 2022 - 4 juni 2023
Öppen för sen anmälan
Anmäl dig via antagning.se
Annat tillfälle, ort eller studietakt
Distans | kvällstid | 50%
28 augusti 2023 - 2 juni 2024

Om kursen

Öka dina kunskaper i svenska och få behörighet för högskolestudier på halvfart vilket innebär att du studerar 15 fup per termin!

Kursen går på distans och halvfart under två terminer med ett stort inslag av datorstödda självstudier och vänder sig till dig som p g a arbete eller andra engagemang inte kan studera på Campus och dagtid. Du har en utländsk gymnasieutbildning men behöver fördjupade kunskaper i svenska för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier. Vidare syftar kursen till att förbereda dig för fortsatta högskole- och universitetsstudier. Kursen har ett stort inslag av IT-stödda självstudier.

Godkänt resultat på hela kursen ger behörighet i svenska (HSVFS 2009:1, §4 samt UHR/studera.nu) – motsvarande Svenska som andra språk 3 (Gy 11) eller Svenska som andra språk B i tidigare läroplan.

Kursen startar på höstterminen.

Notera att det obligatoriska inträdesprovet och de obligatoriska slutproven skrivs på Campus.

Det sista inträdesprovet för höstterminens kurs ges den 24 augusti. Om du gör en efteranmälan kommer du att få en inbjudan till provet, via e-post den 10 augusti. Vänligen notera att anmälan stänger den 21 augusti. När anmälan är stängd kan du inte komplettera din anmälan med några dokument.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Avslutad fullständig utländsk gymnasieutbildning samt godkänt resultat på obligatoriskt inträdesprov i svenska.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt