Om kursen

Kursen är en praktisk och färdighetsinriktad kurs som ska leda fram till att studenten på ett tydligt, flexibelt och konkret sätt kan förhålla sig till sin individuella arbetsmarknad. Stort fokus ligger på att, med hjälp av forsknings- och evidensbaserad erfarenhet, utveckla strategier och metoder för att kommunicera sina akademiska färdigheter och kompetenser på ett sätt som leder till att den individuella anställningsbarheten blir synlig och tillgänglig för företrädare på den individuella arbetsmarknaden.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt