Om kursen

Dagens snabba samhällsförändringar kan vara svåra att förstå och kan ibland framstå som slumpmässiga. Denna kurs tar ett historiskt perspektiv på samhällsförändring för att söka förståelse i varför förändring sker, varför vissa saker inte förändras och varför saker blir som de blir. Kursen kommer främst att ansluta till vetenskapliga traditioner och teorier från ekonomisk historia, men kommer även att använda teoretiska begrepp från sociologi. Kursen riktar sig till lärarstuderande inom samhällsvetenskap/SO, historia och SYV, samt till studenter inom samhällsvetenskapliga ämnen. Deltagaren bör ha klarat av grundläggande kurser inom samhällsvetenskapliga ämnen eller historia.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt