Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper kring människors funderingar och religiösa uppfattningar om döden och livet efter detta. Ett annat syfte är att studenten ska utveckla förståelse för hur dessa uppfattningar konstrueras och kan komma till uttryck i olika kulturer och religioner i skilda tider.

Kursen har en bred geografisk och historisk spännvidd från förhistorisk tid till idag där skilda föreställningar om döden och livet efter detta behandlas. Kulturer och religioner som diskuteras är t.ex. fornnordisk, mesopotamisk, grekisk, egyptisk, kinesisk och japansk mytologi, samt dödsrikesföreställningar i de stora asiatiska och monoteistiska religionerna. Även populärkulturella, sekulära och posthumanistiska perspektiv på döden tas upp, så som de framställs i t.ex. film, litteratur, konst och musik.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt