Fristående kurs, Grundnivå
7.5 hp
Distans | blandad undervisningstid | 50%
28 mars 2022 - 5 juni 2022

Om kursen

Denna distanskurs ger en inblick i olika föreställningar om döden och livet efter detta från förhistorisk tid till idag. Kulturer och religioner som behandlas är bl.a. den fornnordiska, mesopotamiska, grekiska, egyptiska och japanska, samt dödsrikesföreställningar i de stora asiatiska och monoteistiska religionerna. Även populärkulturella, sekulära och posthumanistiska perspektiv på döden tas upp, så som de framställs i t.ex. film, litteratur, konst och musik.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt