Fristående kurs, Grundnivå
15 hp
Distans blandad undervisningstid 50%
30 augusti 2021 - 16 januari 2022
Ansök senast 15 april
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Vikingatiden är en mytisk tid i dagens samhälle. Det finns otaliga tv-serier och filmer om vikingatiden, samtidigt som utställningar, böcker och populärvetenskapliga artiklar svämmar över med vikingar och vikingatid. På andra arenor har vikingatiden blivit ett politiskt slagträ där olika ideologier och strömningar använder sig av denna tid för sina egna syften. Detta gör det viktigt att studera epoken. Vad vet vi egentligen om vikingatiden? Hur har vikingatiden använts från 1800-talet och framåt av olika aktörer? Dessa är några av frågorna denna kurs kommer att analysera.

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt