Om kursen

Kursinnehåll

Kursen syftar till att studenten ska utveckla sitt kommunikativa ledarskap och sin kompetens att leda samtal.

Inom kursen studeras teorier och metoder med inriktning mot ledarskap, kommunikation och samtal. Reflektion kring och medvetenhet om egna och andras reaktioner och förhållningssätt som påverkar det professionella samtalet är ett viktigt inslag i kursen. Grupprocesser behandlas också i kursen.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).