Om kursen

Kursinnehåll

Kursen behandlar olika materiella och immateriella former av spel och spelkultur, samt drivkrafter och kulturella influenser som påverkat och påverkats av spel och spelkultur, från förhistorisk tid till idag. Kursen tar sin utgångspunkt i teoretiska perspektiv på spel och spelandets betydelse som en kontinuerlig del av den mänskliga erfarenheten. Kursen innehåller översikter och analyser av spel som både upphöjt och kontroversiellt fenomen i lokala och globala sammanhang. I kursen knyts även spel och spelande till historiska och samtida perspektiv på lärande, identitet (genus, ålder, etnicitet) och samhällets syn på spel som kulturyttring.

Kursplan och kurslitteratur

I kursplanen hittar du bland annat kurslitteratur och andra läromedel för kursen.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

66% gymnasiebetyg – 34% högskoleprovet

Kurslitteratur

Kursvärdering

Malmö universitet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av lärosätet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt