Presentation

Ylva Grufstedt disputerade 2020 i historia vid Helsingfors Universitet i Finland. Hennes avhandlingsarbete handlar om kontrafaktisk historia och de designpraktiker som påverkar framställningen av historia i digitala strategispel. Avhandlingen gavs 2022 ut vid förlaget De Gruyter Oldenburg med titeln "Shaping the Past - Counterfactual history and Game Design Practice in Digital Strategy Games."

Ylvas forskningsintressen kretsar kring samtida bruk och uppfattningar om det förflutna. Hon intresserar sig framför allt för hur dessa kommer till uttryck i populärkultur och genom digitalisering. Hon är också intresserad av kunskapsteoretiska frågor, inklusive historisk metod och teori.

Hon har tidigare arbetat som postdoktoral forskare vid Helsingfors Universitet med ett projekt om historiker som konsultarbetare i spelindustrin. Ylva har också tidigare arbetat vid Aalto-universitetet i Finland som postdoktoral forskare i två olika projekt - Playable Concepts och Aalto Online Learning - Online Hybrid Lab.