Om kursen

Denna introduktionskurs i A/r/tography är början av din tillblivelseresa. Kursen anses som en platå där den enda strukturen som gäller är anti-strukturen. Du ska utveckla kunskaper om och färdigheter i a/r/tography som forsknings- och undervisningsmetod genom slumpmässiga rörelser, både mentala (wandering mindset) och fysiska (walking proposition). Samtidigt utvecklar du ditt eget skapande - bild, drama, musik, och / eller kreativt skrivande.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt förkunskaper förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning,

alternativt

dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolan eller gymnasieskolan, lägst halvtid under en tvåårsperiod.

Urval

Betyg 34%, Högskolepoäng 32%, Högskoleprov 34%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ges en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt