Fristående kurs, Avancerad nivå
15 hp
Malmö kvällstid 50%
17 januari 2022 - 5 juni 2022
Ansök senast 15 oktober
Anmäl dig via antagning.se

Om kursen

Kursinnehåll

Behörighet

Behörighetskrav

Godkänd kurs: SO689F Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning, 7,5 hp

Eller

Godkänd kurs: IS632F Ämnesdidaktik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 7,5 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt