Om kursen

I huvudområdet ämnesdidaktik är ämnet centralt, och ämnesdidaktiska aspekter undersöks i förhållande till undervisning och lärande i ämnet.

Kursen syftar till att du ska utveckla kunskaper och erfarenheter i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Du ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter i forskning inom den egna valda ämnesdidaktiska inriktningen samt i dialog med andra presentera på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling i relevanta nationella och internationella sammanhang.

Kursen kommer att genomföras på sen eftermiddag/kvällstid.

Kursinnehåll

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Genomgången kurs: SO690F Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning, 7,5 hp

Eller

Godkänd kurs: IS633F Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskningsöversikter, 15 hp

Urval

Högskolepoäng 100%

Kurslitteratur

Kursvärdering

Kontakt