Om utbildningen

Visuell kommunikation är en kandidatutbildning för dig som vill arbeta med visuella medier för att informera, kommunicera och påverka. Utbildningen ger dig möjlighet att praktiskt gestalta och analytiskt förstå visuella uttrycksformer. Du lär dig att utforma visuella budskap och berättelser som grund i retorik och kommunikation. Du lär dig också att förstå vilka konsekvenser visuellt material kan få för mottagarna. Programmet har ett flexibelt upplägg där du först lär dig grunderna i visuell kommunikation. En bit in i utbildningen väljer du att inrikta dig på teckning, foto eller rörlig bild.

Visuell kommunikation är programmet för dig som är kreativ och vill arbeta med bild och visuella budskap. Det är ett treårigt kandidatprogram där du lär dig att kritiskt analysera och kommunicera olika budskap via visuell gestaltning. Huvudämnet visuell kommunikation bygger på dialog mellan praktiskt gestaltande och teori.

Vi lever i en värld där den visuella kommunikationen blir allt viktigare. Foto, film, animation, teckningar, illustrationer och tecknade serier har tillsammans med IT-teknologin skapat en global mötesplats, där det är möjligt att nå alla med sitt budskap. Men för att göra sig förstådd i detta enorma informationsflöde krävs mer än att bara trycka på en knapp. Det kräver kreativitet, kunskap och förmåga att förstå så väl olika visuella mediala uttrycksformer, som kulturella, historiska och sociala kontexter.

Visuell kommunikation riktar sig till kreativa personer som gillar att arbeta med bild men som kanske inte vill bli konstnärer eller fotografer. Utbildningen skiljer sig från grafisk design mest när det gäller de genrer som programmet fokuserar. Här står multimedia och visuellt berättande, snarare än formgivning och grafisk design, i fokus. Skillnaden mot medie- och kommunikationsvetenskap är att det visuella och gestaltning står i centrum. Men det är inte en konstnärlig utbildning, inte heller en yrkesutbildning för den som vill bli fotograf, filmare eller illustratör. Det är en utbildning där kommunikation och berättande genom visuell gestaltning är det centrala.

Du lär dig att kritiskt granska det bildflöde som omger oss. Du undersöker vilka konsekvenser visuella uttryck kan få för mottagarna och varför vissa visuella gestaltningar fungerar bättre än andra. Du lär dig att utforma visuella budskap och berättelser genom praktiska övningar inom teckning, foto och rörlig bild. Du får även inblick i den kreativa industrin. Förutom grundläggande färdigheter i de olika uttrycksformerna lär du dig att driva ett projekt från början till slut, från idéstadie till slutprodukt. Du arbetar även under utbildningens gång med projekt som ligger till grund för den portfolio du sedan bär med dig efter utbildningen, in i arbetslivet.

Visuell kommunikation ges varje hösttermin och är ett treårigt program som ger dig en bred kunskapsbas att stå på. Utbildningens flexibla upplägg ger dig möjlighet att själv välja inriktning och specialisera dig. Programmet innefattar kurser i olika perspektiv på visuell kommunikation, teckning och kognition, berättande i bild och rörlig bild, genrer och medieutbud samt vetenskaplig praktik. 

De första ett och ett halvt åren läser alla studenter tillsammans och du lär dig grunderna inom visuell kommunikation. Den fjärde terminen väljer du en av tre inriktningar:

• Foto
• Rörlig bild (film, video och animation)
• Teckning (serier och illustration)

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete.

Utbildningen samverkar med olika medieföretag och kreativa byråer inom bland annat reklam och grafisk design. Genom gästföreläsningar och projektsamarbeten kommer du att träffa och samarbeta med personer från din blivande arbetsmarknad under studietiden.

Utbildningen ger dig de teoretiska, kritiska, praktiska, kreativa och tekniska kunskaper som behövs för att kunna arbeta med visuell kommunikation i den kreativa industrin. Efter examen kan du till exempel arbeta med marknadsföring och reklam, PR och kommunikation, inom kultur, media och underhållning eller med information och pedagogik. Du kan också välja att studera vidare.

Kurser inom programmet

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och arbetsprov

Här hittar du behörighetskraven till utbildningen. Du kan öka dina chanser att bli antagen genom att lämna in arbetsprov. Instruktionerna för arbetsprovet hittar du här under ansökningsperioden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Betyg 34%, Högskoleprov 34%, Särskilt prov 32%. Tillsättning av platserna i urvalet särskilt prov baserar sig på rangordning av inlämnade arbetsprov.

"Det är som skräddarsytt för mig"

Under sin tredje termin känner Casper Jarmo fortfarande att han hittat helt rätt. "Jag gillar att det är så modernt som det är. Jättetrevliga lärare och föreläsare som är vettiga att diskutera med. Personalen känns lyhörd, de försöker göra det mesta möjligt för en."

"Det är som skräddarsytt för mig"

Under sin tredje termin känner Casper Jarmo fortfarande att han hittat helt rätt. "Jag gillar att det är så modernt som det är. Jättetrevliga lärare och föreläsare som är vettiga att diskutera med. Personalen känns lyhörd, de försöker göra det mesta möjligt för en."

Varför valde du programmet Visuell kommunikation?

– Jag såg en intervju med en före-detta student. Den beskrev min drömarbetsdag. Det kunde vara att man först jobbar med ljud, sen så hoppar man vidare och kanske tar några foton hos en kund. Efter det sitter man och klipper eller filmar. Så det var inte ett jättesvårt val, detta är som skräddarsytt för mig.

Är programmet mer teoretiskt eller mer praktiskt?

– Jag skulle vilja säga att det är 50/50. Det jag framförallt märker är hur viktigt det är att vi får teorin också, för din egen trygghet och för att växa i ditt eget skapande. Du kan argumentera för dina grejer på ett helt annat sätt och sälja in saker hos kunder för du känner att du har den kunskapen. Du kan med säkerhet säga varför något fungerar bättre än nånting annat.

Hur upplevde du de praktiska delarna då?

– Jag tycker det har varit bra övning. Alla kanske inte är roliga eller intresserar dig lika mycket. Men det går alltid att hitta något i varje uppgift där du kan skruva till det så att det intresserar dig mer. En annan bra sak med uppgifterna är att de genererar material som är vettigt att ha i sin portfolio. Uppgifterna är utformade på sånt sätt att det ska visa upp en bredd i din portfolio till slut. Därför är det viktigt att se till att det får din personliga touch. Här har du verkligen chansen att bygga en portfolio under väldigt lång tid och hitta din egen stil också om du inte har det sedan innan.

Kan du använda något du lärt dig på programmet i arbetslivet?

– Ja, allt. Det är film, animering, foto, och tecknandet. Nånting som är väldigt bra med programmet är att du får bredden. Du har hela produktionsfasen, från noll till hundra, som du kan klara själv. Det är en väldig styrka med programmet, att du kan dra det från start till mål.

Hur är det att studera på Malmö universitet?

– Jag gillar att det är så pass modernt som det är. Jättetrevliga lärare och föreläsare som är vettiga att diskutera med. Personalen känns lyhörd, de försöker göra det mesta möjligt för en.

Hur ser du på framtiden, vad vill du göra när utbildningen är avklarad?

– Drömmen är att fortsätta ha min egen kreativa byrå, gå till jobbet och faktiskt känna mig glad och inspirerad.

Kontakt