Utbildningen ger dig tre värdefulla år då du helt kan koncentrera dig på grafisk design. Du får testa och laborera och får värdefull kritik och hjälp av lärarna och mentorerna på programmet.

Elina Christiansen, tidigare student

Om utbildningen

Genom utbildningen lär dig att visualisera och utarbeta idéer och koncept och att arbeta i team. Programmet väver samman praktiska och teoretiska moment i olika former av projektarbete. Du tränas också i att kommunicera och kritiskt analysera designförslag både skriftligt och muntligt.

Under programmet lär du dig grafisk kommunikation och olika designdiscipliner genom reflektion samt arbete med projekt av varierande slag. Du lär dig att arbeta praktiskt med exempelvis, typografi, layout, branding, presentationsteknik och digital kommunikation.

Utbildningen bygger på teoretiska grunder för grafisk design. Här lär du dig exempelvis om olika vetenskapsteorier för designers. Olika teorier du lär dig ska du sedan väva in i dina projekt och i ditt examensprojekt.

Vårt mål med utbildningen är att du ska få den kunskap och kompetens som dagens arbetsmarknad kräver av en grafisk designer. Du ska känna dig trygg i designerrollen och i att kunna kommunicera din egen kompetens till blivande arbetsgivare.

Programmet ges varje hösttermin. Under utbildningen lär du dig grafisk kommunikation och olika designdiscipliner genom reflektion samt arbete med projekt av varierande slag. Du lär dig att arbeta praktiskt med exempelvis, typografi, layout, branding, presentationsteknik och digital kommunikation.

Utbildningen bygger på teoretiska grunder för grafisk design. Här lär du dig exempelvis om olika vetenskapsteorier för designers. Olika teorier du lär dig ska du sedan väva in i dina projekt och i ditt examensprojekt.

Vi ser huvudområdet grafisk design som föränderligt, påverkat av uppluckrade gränser mellan olika teknologier och medier. En följd av detta är att områdena grafisk design och digital design kommer att överlappa varandra. En annan utveckling är att design ingår som en integrerad del av hela utvecklingsprocessen av tjänster, produkter eller grafisk kommunikation. Som följd av detta ökar kraven på designerns förmåga att kommunicera: visuellt, i tal och skrift – och arbeta som del av ett arbetslag med många olika yrkesutövare.

Vårt mål är att hjälpa dig att tillägna dig en mångsidig verktygslåda för design i många medier och former. Men också att och stödja din utveckling av professionell kompetens och analytisk och kritisk förmåga. En viktig del av undervisningen är designprojekt, ofta i samarbete med externa företag och organisationer. Då arbetar du praktiskt med problemformulering och problemlösning med användande av olika designmetoder.

Progression

Under utbildningens fyra första terminer löper projektbaserad undervisning löper parallellt med kortare kurser som tar upp vetenskapliga, tekniska, gestaltande eller yrkesrelaterade aspekter av huvudområdet. Efter det följer en termin för utbyte, praktik eller fristående kurser, och till slut examensarbetet som består av en designdel och en uppsatsdel.

Programmets bygger på praktikbaserade kunskapstraditioner, både de praktiska och de vetenskapliga delarna. Designprojekten utvecklas från enkla designövningar till komplexa uppdrag i grupp där deltagarna har olika ansvarsområden, och avslutningsvis examensprojektet där du har ansvar för idéutveckling, planering och genomförande. Dessa processer stöds av en teoretisk förståelse som utvecklas från fackrelaterade kunskaper till problematisering av yrkesrollen och dess relation till vidare samhällsfrågor.

Under hela utbildningen arbetar vi nära branschen. Det sker till exempel i form av skarpa studentprojekt eller examensarbeten. Du tränas i att förhålla dig till en växande men framförallt föränderlig arbetsmarknad redan under studietiden.

Arbetslivsinriktningen kommer bland annat till uttryck i följande:

  • I programmet ges du möjlighet att tillsammans med studie- och karriärvägledare skapa kontakt med, och intervjua branschaktiva.
  • Representanter för branschen deltar i programråd.
  • Skarpa projekt i många av kurserna. Under utbildningen tar du ett allt större ansvar för kontakt med externa uppdragsgivare.
  • En årlig examensutställning som ett större evenemang tillsammans med regionens designutbildningar.

Vårt mål med utbildningen är att du ska få den kunskap och kompetens som dagens arbetsmarknad kräver av en grafisk designer. Du ska känna dig trygg i designerrollen och i att kunna kommunicera din egen kompetens till blivande arbetsgivare.

Den femte terminen är en valbar termin. Det innebär att du kan välja att läsa en kurs inom ett helt annat ämnesområde eller välja att fördjupa dig inom ditt specialområde. Ett alternativ består av en kurs som innehåller praktik på en för ämnet relevant arbetsplats. Om du vill, har du möjlighet att studera design utomlands den här terminen.

Programmets sjätte och sista termin utgörs av ett självständigt examensarbete som innehåller projektbaserade, gestaltande och teoretiska utmaningar. Här ska du utveckla ett eget projekt som ska beskrivas och presenteras. Du kan se exempel från tidigare examensprojekt på grafiskdesignmau.se.

Du kan välja en rad olika karriärvägar. Grafisk design är en växande men framförallt föränderlig arbetsmarknad som du tränas i att förhålla dig till. Det är också en arbetsmarknad du som student själv är med och skapar, genom ett aktivt nätverksbygge. Under utbildningen stöttar vi detta nätverksbygge genom ständig kontakt med branschen, både genom vårt kursupplägg, inbjudna gästföreläsare och genom våra programråd.

Efter utbildningen är du väl förberedd för att arbeta med att visualisera idéer och koncept och att arbeta i team. Du kommer att kunna arbeta med design och kommunikation i många sammanhang: på design- och reklambyråer, på förlag eller som del av informationsavdelning eller designteam i andra företag. Du kan också välja att studera vidare inom designområdet.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och arbetsprov

Här hittar du behörighetskraven till utbildningen. Du kan öka dina chanser att bli antagen genom att lämna in arbetsprov. Instruktioner för arbetsprovet publiceras här under ansökningsperioden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6.

Urval

Betyg 34%, Högskoleprov 34%, Särskilt prov 32%. Tillsättning av platserna i urvalet särskilt prov baserar sig på rangordning av inlämnade arbetsprov.

"Det bästa med mitt arbete på byrå är att jobba med väldigt olika projekt och kunder"

Frida Quennerstedt läste Grafisk design på Malmö universitet. Idag jobbar hon på design och kommunikationsbyrån BBDO Nordics i Malmö som grafisk designer. Ta del av Fridas arbetsvardag, erfarenheter från utbildningen och tips till dig som funderar på att plugga Grafisk Design.

"Det bästa med mitt arbete på byrå är att jobba med väldigt olika projekt och kunder"

Frida Quennerstedt läste Grafisk design på Malmö universitet. Idag jobbar hon på design och kommunikationsbyrån BBDO Nordics i Malmö som grafisk designer. Ta del av Fridas arbetsvardag, erfarenheter från utbildningen och tips till dig som funderar på att plugga Grafisk Design.

Ett kreativt och varierande jobb

Min rollbeskrivning är Grafisk Designer, men jag jobbar även med originalframställning/final art. Mitt jobb är otroligt brett. Jag driver ofta projekt på egen hand och i mindre team, ofta tillsammans med en produktionsledare och copywriter. Då kan det handla om att arbeta fram grafiska lösningar, identiteter, illustrationer eller formge rapporter och trycksaker. Vid större kampanjer är vi ofta större team. Då ansvarar jag för att producera original till olika kanaler så som sociala medier, utomhustavlor, rörliga annonser och film. Beroende på projekt är jag med i processen i olika stadier. Ibland är min uppgift att endast originalproduktion och i andra fall är jag med på möten med kund och deltar på exempelvis inspelningar och fotograferingar.

Det bästa med mitt arbete är att jobba med väldigt olika kunder och projekt. Jag tröttnar sällan på mina arbetsuppgifter. Ena stunden är jag kreativ och designar varumärkesidentiteter, och andra stunden sitter jag och hamra text i en årsrapport. Dessutom är jag tekniskt nyfiken och då finns det alltid något nytt att lära sig!

En dag på jobbet

På måndagar går vi igenom veckans planering för att förtydliga allt som ska göras under veckan. Varje morgon inleds med en kopp kaffe och tio minuters diskussion om valfritt ämne med den kollega som råkar befinna sig närmst. Om jag har ett projekt som redan är uppstartat sitter jag oftast med det hela dagen. Om det behövs stämmer jag av med produktionsledaren eller art directorn. Andra dagar kan innebära presentation för kund eller feedbackmöten med kund. Möten eller avstämning internt. Det är sällan det händer, men då och då svarar man på något mejl. Och ibland får man ta sig ut på fält och spendera en hel dag på inspelning eller i en fotostudio.

Utbildningen ger både bredd och djup

Jag upplevde att utbildningen gav en stor bredd. Jag lärde mig om allt från typsnittsdesign, layout och illustration till kunskap i trycktekniker och risograf-tryck. Vi fick samarbeta mycket, vilket är väldigt värdefullt när man kommer ut i arbetslivet. Eftersom utbildningen ges på ett universitet finns det också teoretiska moment. Vi fick lära oss att analysera begrepp, koncept, omvärldsbevaka och hur vi kan dra nytta av slutsatserna. Det har man stor nytta av som designer.

I början av första året hade vi ett kursmoment i form av en workshop-vecka. Varje dag arbetade vi med en ny brief som sedan redovisades samma dag. Vi fick ta snabba beslut och arbeta med instinkt. Den veckan tog jag mig ur gamla vanor och utmanade mig själv. Flera av projekten från den veckan hamnade sedan i min portfolio, och ligger nog kvar där än idag. I en senare del av utbildningen hade vi en kurs där vi själva fick utforma ett projekt som vi ville fördjupa oss i. Jag valde att lära mig videoproduktion och animation. En kunskap som i branschen är högt värderat eftersom rörligt material används i många kanaler.

Jag är otroligt tacksam för min tid på utbildningen! Våra lärare var jättebra och pushade oss till att hela tiden gå längre, djupare och utforska mer. Jag fick både kunskap och vänner för livet.

Fridas tre tips till dig som funderar på att söka Grafisk design

  1. Om det går, sök praktik! Min praktikperiod gav mig galet mycket kunskap om branschen och hur man kan arbeta på olika sätt. Det gäller inte alla, men det gav mig också ett jobb. Får man inte jobb på sin praktik så har man i alla fall en erfarenhet med sig vilket väger tungt.
  2. Ha kul och utnyttja att du inte jobbar med en riktig kund. Utmana uppgiften och ta ut svängarna – gör något galet, testa och experimentera. I arbetslivet jobbar man med en kund som alltid har sista ordet.
  3. Skapa en portfolio med arbeten som särskiljer och visar på din kreativitet och vad du faktiskt vill jobbar med. Kanske är det 3D, illustration, animation eller rörligt. Ha en specialkunskap, men visa på bredd.

”Jag fick förtroende för mig själv som grafisk designer”

För Elina Christiansen gick vägen till en karriär inom grafisk design inom både projektledning och modevetenskap. Idag arbetar Elina som Junior Brand Designer i Tyskland.

”Jag fick förtroende för mig själv som grafisk designer”

För Elina Christiansen gick vägen till en karriär inom grafisk design inom både projektledning och modevetenskap. Idag arbetar Elina som Junior Brand Designer i Tyskland.

Vad arbetar du med idag?

Jag arbetar på ett företaget Holvi ett företag inom finansteknologi i Berlin. Företaget är fortfarande relativt nytt och de har tidigare inte haft någon brand designer vilket har bidragit till en ganska spretig branding. Jag arbetar med att polera deras branding och bygga ett starkt varumärke. Det innebär bland annat att jag ansvarar för den estetiska utformningen av hemsidan och kampanjsidor, producerar annonser, kampanjer och offline reklam. Jag arbetar också med företagets interna branding i form av merch och producerar illustrationer, animationer och fotoredigering.

Jag skulle säga att grafisk design som praktik är väldigt internationellt, och i branschen pratar de flesta engelska vilket gör att språket inte blir ett så stort problem. Det jag fått lära mig under programmet har varit universellt.

Vad har du haft för nytta av utbildningen i ditt arbete?

Under utbildningen fick jag träna och lära mig om att utveckla koncept, sätta typografi, layout och massa mer som varit användbart i mitt arbete. Men det som utbildningen kanske gav mig mest var självförtroendet att tro på mig själv som grafisk designer, och med det kommer man långt. Utbildningen ger dig tre värdefulla år då du helt kan koncentrera dig på grafisk design. Du får testa och laborera och får värdefull kritik och hjälp av lärarna och mentorerna på programmet.

Varför valde du att studera grafisk design?

Jag har alltid haft ett stort intresse för form och design och fick mediegymnasiet med inriktning grafisk design. Men med påtryckningar om att det inte fanns några jobb i branschen så tryckte jag undan intresset och planerna på en karriär inom grafisk design. Jag pluggade projektledning och sedan modevetenskap. Under mina studier i modevetenskap så hade jag en kurs i grafisk design och då insåg jag att jag måste testa att söka i alla fall. Och jag kom in! Som sista reserv! Och då kunde jag inte längre stå emot min dröm, oavsett vad andra tyckte.

Vilka kurser och moment har du tyckt mest om?

Jag gillade verkligen kursen då vi skulle skapa vårt eget magasin. Editorial design är något jag verkligen gillar och det var väldigt givande att ha ett lite större projekt under längre tid. Dessutom hade jag en väldigt bra mentor. Klimatutmaningen var också väldigt rolig, vi hade en jättebra och sammansvetsad grupp, och vi skapade en film, Leva Leif, som faktiskt blev väldigt bra.

Vilka är dina bästa tips till blivande studenter?

Ta vara på tiden! Arbetslivet är tyvärr inte lika kul som skolan, så var kreativ, lägg kraft och energi på att komma upp med roliga koncept och designs. Testa grejer! Testa nya stilar och tekniker och gör inte allt som alla andra gör. Knyt kontakter i branschen! Gå på pretentiösa events. Men kanske framförallt, tro på dig själv! Och är det svårt, ’fake it ’til you make it’. Tror du på din talang och kompetens så gör andra det också! (För det är egentligen ingen som vet vad de håller på med).

Kontakt

För mer information om utbildningen:

K3student@mau.se