Har du en akademisk examen från högskola eller universitet sedan tidigare? Då kan du vara behörig att söka till en förkortad variant av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Utbildningen vänder sig till dig som vill bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1–3 eller i årskurs 4–6 i ämnena svenska, engelska och SO.

Programmet ges med normal studietakt under ett år med start vårterminer. Dina heltidsstudier bedrivs på campus i Malmö och utgörs dels av föreläsningar, seminarier och grupparbete schemalagda runt 3 dagar i veckan, utöver detta tillkommer självstudier och arbete i grupp. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs på anvisad skola i Skåne.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ges vid flera lärosäten i landet och samordnas av Linköpings universitet.

KPU 60/75 (Linköpings universitets webbplats)