Har du en akademisk examen från högskola eller universitet sedan tidigare? Då kan du vara behörig att söka till en förkortad variant av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Utbildningen vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och beroende på dina tidigare ämnesstudier kan du inrikta dig mot arbete i årskurs 7–9 eller gymnasieskolan.

Programmet ges med normal studietakt under ett år med start vårterminer. Undervisningen sker på campus med vissa distansinslag.

Utbildningen berättigar till förhöjt bidrag från CSN.

Läs mer om studiestöd

Ämneslärare årskurs 7–9

Antagningsämnen för vårterminen 2023: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik och Teknik.

Med en ämneslärarexamen avsedd för årskurs 7–9 blir du behörig för undervisning i dessa årskurser i det eller de ämnen som ingår i din examen. Din examen ger också behörighet att undervisa på denna nivå och i dessa ämnen i vuxenutbildning samt i grundskolans årskurs 4–6.

För att vara behörig att antas behöver du uppfylla förkunskapskraven samt ha en yrkesexamen eller generell examen.

Ämneslärare gymnasieskolan

Antagningsämnen för vårterminen 2023: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap och Teknik.

Med en ämneslärarexamen avsedd för gymnasieskolan blir du behörig för undervisning i gymnasieskolan i det eller de ämnen som ingår i din examen. Din examen ger också behörighet att undervisa i dessa ämnen i vuxenutbildningen samt i grundskolans årskurs 7–9.

För att vara behörig att ansöka behöver du uppfylla förkunskapskraven samt ha en yrkesexamen eller generell examen.

Studievägledning

Har du frågor om behörigheter, tillgodoräknande eller lärarutbildningarna är du välkommen att kontakta Studievägledningen.

Studievägledning för lärarutbildningen