Har du en akademisk examen från högskola eller universitet sedan tidigare? Då kan du vara behörig att söka till en förkortad variant av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Utbildningen vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och beroende på dina tidigare ämnesstudier kan du inrikta dig mot arbete i årskurs 7–9 eller gymnasieskolan.

Programmet ges med normal studietakt under ett år med start vårterminer. Dina heltidsstudier bedrivs på campus i Malmö och utgörs dels av föreläsningar, seminarier och grupparbete schemalagda runt 3 dagar i veckan, utöver detta tillkommer självstudier och arbete i grupp. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs på anvisad skola i Skåne.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ges vid flera lärosäten i landet och samordnas av Linköpings universitet.

KPU 60/75 (Linköpings universitets webbplats)

Ämneslärare årskurs 7–9

Antagningsämnen: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik och Teknik.

Med en ämneslärarexamen avsedd för årskurs 7–9 blir du behörig för undervisning i dessa årskurser i det eller de ämnen som ingår i din examen. Din examen ger också behörighet att undervisa på denna nivå och i dessa ämnen i vuxenutbildning samt i årskurs 4–6.

För att vara behörig att antas behöver du uppfylla förkunskapskraven samt ha en yrkesexamen eller generell examen.

Ämneslärare gymnasieskolan

Antagningsämnen: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap och Teknik.

Med en ämneslärarexamen avsedd för gymnasieskolan blir du behörig för undervisning i gymnasieskolan i det eller de ämnen som ingår i din examen. Din examen ger också behörighet att undervisa i dessa ämnen i vuxenutbildningen och i årskurs 7–9.

För att vara behörig att ansöka behöver du uppfylla förkunskapskraven samt ha en yrkesexamen eller generell examen.

Studie- och karriärvägledning

Har du frågor om behörigheter, tillgodoräknande eller lärarutbildningarna är du välkommen att kontakta studievägledningen.

Studie- och karriärvägledning för lärarutbildningen

Studiestöd

Utbildningen berättigar till förhöjt bidrag från CSN.

Studiestöd (CSN:s webbplats)