Om utbildningen

Tandteknikerutbildningen passar dig som har känsla för färg och form, men som även tycker om kemi och fysik. De teoretiska ämnena är viktiga för att kunna förstå materialens egenskaper och hur materialen beter sig i kroppen och i munmiljön. En tandtekniker skapar olika tandersättningar åt patienter.

En stor del av studierna bedrivs som laboratoriearbete med stöd av demonstrationer och praktiskt arbete kopplat till teoretiska studier. Studenten får kunskaper om hur tandersättningar utformas, tillverkas och används. Tandteknikerutbildningen undervisar enligt utmaningsbaserat lärande. Studierna baseras på inläsningsinstruktioner och fallstudier där studenten utifrån olika fall och frågeställningar löser problemställningar.

En tandtekniker skapar tandersättningar som till exempel kronor, broar, helproteser och tandställningar i olika material. Det är ett kvalificerat medicintekniskt yrke med begränsad patientkontakt. Yrket ställer krav på manuell färdighet, såsom att till exempel skikta porslin, pressa keramer och digitala processer. Det är ett precisionsarbete, där arbetstempot är högt.

Den snabba tekniska utvecklingen inom området bidrar till att yrket ständigt utvecklas och blir alltmer inriktat på digitala arbetsprocesser. Det är ett kreativt, stimulerande yrke där du skapar samtidigt som du hjälper en patient till ett estetiskt leende och välfungerande bett. Arbetsmarknaden finns på privata laboratorier och inom medicinteknisk industri.

Utbildningen ger förutsättningar för att den studerande utvecklar sin kompetens att fatta beslut och att lösa tandtekniska problem.

Den vetenskapliga grunden för odontologiska beslut och kliniskt handlande är under en snabb utveckling och förändring. Det är därför viktig att utveckla förmågan till livslångt, självständigt kunskapssökande och manuell färdighet. En sådan kompetens innebär att den studerande skall kunna identifiera sitt inlärningsbehov, kritiskt välja, värdera och använda olika informationskällor och utvärdera sin förmåga i förhållande till behovet och omsätta kunskaperna i praktiken.

Utmaningsbaserat lärande och Malmömodellen

På vår fakultet används den pedagogiska modellen som kallas utmaningsbaserat lärande, UBL. Det innebär att studenten själv i stor utsträckning tar ansvar för att hitta kunskap och färdighet för att lösa problemställningar som kan uppstå när man kommer ut i yrkeslivet.

Under praktikstudieåret får studenten möjlighet att praktisera sina kunskaper och färdigheter på ett eller flera tandtekniska laboratorier och/eller i motsvarande eller angränsande tandtekniska verksamheter.

Det vanligaste är att man blir anställd som tandtekniker, anställd på laboratorium och med en specifik inriktning. Det finns också möjlighet att arbeta som produktspecialist inom dentalföretag. När man har mer arbetslivserfarenhet kan man även bli avdelnings- eller laboratoriechef. Det går också att starta ett eget tandtekniskt laboratorium.

Vill man fördjupa sig kan man studera på magister- eller forskarnivå och bli forskare inom dentala material eller processtekniker. Det finns även en arbetsmarknad inom vården som sjukhustandtekniker/ anaplastolog.

Kurser inom programmet

I utbildningsplanen kan du bland annat se de kurser som ges under programmets olika terminer.

Behörighet och urval

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Ett kreativt jobb där man förbättrar livskvalitén för patienter

Sara Brodde fick upp ögonen för tandteknikerutbildningen via en vän som läste till tandläkare på Malmö universitet. Idag är hon färdig tandtekniker och stormtrivs med sitt jobb som till stor del handlar om att modellera tänder i Cad-program.

Ett kreativt jobb där man förbättrar livskvalitén för patienter

Sara Brodde fick upp ögonen för tandteknikerutbildningen via en vän som läste till tandläkare på Malmö universitet. Idag är hon färdig tandtekniker och stormtrivs med sitt jobb som till stor del handlar om att modellera tänder i Cad-program.

Vad fick dig att välja att läsa till tandtekniker?

–Jag ville studera till tandtekniker för att kunna arbeta kreativt med färg och form samtidigt som jag fick framställa tandersättningar som bidrar till en bättre livskvalité för patienten.

Hur hittade du utbildningen?

–En vän till mig som läste till tandläkare vid Malmö universitet berättade om vilka olika utbildningar som finns inom tandvården. Det var hon som fick mig att få upp ögonen för yrket. Jag tyckte att tandteknikeryrket verkade passa mig och lät intressant.

Hur skulle du beskriva utbildningen?

– Utbildningen har en bra blandning av teoretiskt och praktisk arbete.
Vi lärde oss bland annat om de olika materialen som man använder, vilket gav en förståelse för hur de fungerar i den orala miljön och vad man ska tänka när man väljer material till respektive kliniska ersättningar.

Två terminer av utbildningen består av praktik på ett eller flera olika tandtekniska laboratorium.
–Det var givande och ger en god insikt i yrket.

Sara Brodde uppskattade inslagen av föreläsare som bjöds in till universitetet i olika sammanhang.
–Vi hade olika externa föreläsare som höll kurser och föreläsningar för oss. På så vis fick vi den senaste informationen och produktutvecklingen från branschen. Det var intressant och nyttigt.

Vad arbetar du med idag?

–Jag arbetar som Cad-Cam tekniker på Nordentic Unique Dental i Ystad. Jag trivs jättebra på mitt jobb, jag har trevliga kollegor och får möjlighet att utvecklas. En stor del av mitt jobb handlar om att modellera tänder i 3D.

Vilka tips skulle du vilja ge till den som är intresserad av utbildningen?

–För att ta reda om tandtekniker kan vara ett framtida yrke för dig kan du kontaktat universitetet eller ett dentallaboratorium och be om att få komma på besök. Man ska vara medveten om att branschen vidareutvecklas hela tiden och allt fler arbetsuppgifter kommer att digitaliseras, så tycker man om att arbeta i en digital miljö är det en fördel.

Utbildningen kombinerar medicinsk kunskap med detaljrikt skapande

Anna Karlsson växte upp i en liten by på landet där det inte fanns så mycket att göra. Hon lärde sig tidigt att skapa saker med händerna och att lägga märke till små detaljer vilket banade väg för hennes studieval. Hon hittade tandteknikerutbildningen av en slump, efter att ha läst på förstod hon...

Utbildningen kombinerar medicinsk kunskap med detaljrikt skapande

Anna Karlsson växte upp i en liten by på landet där det inte fanns så mycket att göra. Hon lärde sig tidigt att skapa saker med händerna och att lägga märke till små detaljer vilket banade väg för hennes studieval. Hon hittade tandteknikerutbildningen av en slump, efter att ha läst på förstod hon att utbildningen skulle passa henne perfekt.

– Jag såg utbildningen när jag för skojs skull letade efter medicinsktekniska utbildningar. Det visade sig att min mamma visste massor om yrket eftersom hon hade praktiserat hos några när hon var yngre. Då kändes det helt plötsligt inte som en slump längre! 

Praktik förbereder för arbetslivet 

Utbildningen har gett Anna mer än vad hon trodde. Det är inte bara att skapa ersättningar för tänder utan studenterna får också lära sig hur de kan öppna olika dörrar för framtiden. Exempelvis om de vill forska vidare och vilka olika inriktningar det finns inom yrket.

– Under kurs 4 och 5 är det praktikperiod. Det är en jättebra förberedelse inför arbetslivet och väldigt kul att få testa hur det är att jobba på riktigt. 

Röd tråd genom utbildningen

Anna förklarar att det finns en röd tråd genom utbildningen och de olika kurserna bygger på varandra och ökar lagom mycket i svårighetsgrad. Studenterna får hela tiden tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiska moment och se att det fungerar.– För mig är utbildningen en perfekt mix av att skapa med händerna, medicinsk kunskap och begränsad patientkontakt. Jag hade gärna gjort utbildningen ett år längre för att verkligen få prova på och lära mig så mycket som möjligt. Det hade också varit ett stort plus om yrket blir legitimerat. 

Hon tycker utbildningen passar alla men att det kan vara en fördel om du har ett estetiskt sinne och öga för detaljer.

Annas råd till dig som ska börja studera

Första perioden på en ny utbildning kan kännas överväldigande med allt som är nytt. Om du planerar och fördelar uppgifterna över tid i stället för att ta allt i sista sekund kommer allt gå bra.

–  Stressa inte för mycket! Du kommer lära dig hur du ska prioritera din tid under studietiden. Att kort reflektera över vad du har gjort under dagen kommer du väldigt långt på. Kom ihåg att ha kul och hjälpas åt med dina kursare.