Anna Lindh Academy erbjuder utbildningar i värdebaserat ledarskap med fokus på mänskliga rättigheter. Våra utbildningar har stark vetenskaplig förankring och kopplar samman deltagarnas egna erfarenheter och utmaningar med teori och forskning. Vi utbildar ledare som vill bidra till en mer hållbar och jämlik värld.

Om utbildningen

Sedan 2014 har Anna Lindh Academy utbildat ledare inom offentlig, privat och idéburen sektor i värdebaserat ledarskap. Våra utbildningar grundar sig på forskning om ledarskap i relation till mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågor.

I undervisningen utgår vi från deltagarnas egna utmaningar kring att integrera frågor om mänskliga rättigheter och hållbarhet på sina arbetsplatser.

Genom att delta i utbildningen får du:

  • fördjupade teoretiska perspektiv på mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågor som möjliggör förändring inom och utanför den egna organisationen.
  • medverka i en deltagarbaserad lärandeprocess där du själv problematiserar och reflekterar kring utmaningar på den egna arbetsplatsen.
  • en forskningsförankrad utbildning med universitetslärare från Malmö universitet samt externa föreläsare. Samtliga utbildningar från Anna Lindh Academy ger möjlighet till examination och högskolepoäng.
  • ta del av ett unikt kunskapsutbyte mellan privat, offentlig och idéburen sektor.
  • medlemskap i alumnnätverket för Anna Lindh Academy som träffas 2–3 gånger per år. Ett nätverk för fortsatt kunskapsutbyte över organisationsgränserna.

Om Anna Lindh Academy

Anna Lindh Academy är Sveriges första ledarskapsutbildning som grundar sig på mänskliga rättigheter. Här har ett hundratal chefer och ledare utbildats sedan starten 2014. Vår vision är att bidra till att fler ledare verkar för mänskliga rättigheter och demokrati.

Bland de organisationer vars medarbetare gått utbildningen finns Stora Enso, Volvo, Röda Korset, Läkare utan gränser, Region Skåne och Försvarsmakten. En styrka som tidigare deltagare lyft fram är att vi utbildar och erbjuder en plattform för ledare inom privat, offentlig och idéburen sektor.

Vi verkar i Anna Lindhs anda – i en tradition av ett modigt, internationellt ledarskap präglat av övertygelsen om att en bättre värld är möjlig. 2020 tog Malmö universitet över huvudansvaret för utbildningen från stiftelsen Anna Lindh Academy. Sedan dess driver och utvecklar vi verksamheten i egen regi. 

Genom Anna Lindh Academy bidrar Malmö universitet till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forskningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft.

Anna Lindh Academy är ett fantastiskt forum för gränsöverskridande samtal om ledarskap, mänskliga rättigheter och demokrati.

Peter Grönberg, Göteborg & Co, alumn 2016

 

Kursstart mars 2023

Värdebaserat ledarskap och mänskliga rättigheter i offentliga organisationer omfattar 7,5 högskolepoäng och erbjuds mellan mars och september 2023 på Malmö universitet. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och perspektiv i frågor som rör ledarskap och mänskliga rättigheter, med särskilt fokus på offentliga organisationer.

Under utbildningen kopplas deltagarnas egna exempel och erfarenheter samman med teorier och forskning. Bland annat behandlas definitionen av mänskliga rättigheter utifrån politiska, historiska och juridiska perspektiv. Du får även viktiga insikter om de värdekonflikter och etiska dilemman som kan uppstå i offentliga organisationer vid en praktisk tillämpning av mänskliga rättigheter.

Kursstart september 2023

I utbildningen med kursstart i september 2023 fokuserar vi på mänskliga rättigheter, ledarskap och hållbarhet i samverkan mellan offentlig, privat och idéburen sektor. Vi arbetar med att identifiera och hantera frågor relaterade till mänskliga rättigheter, hållbarhet och olika organisatoriska praktiker.

Undervisningen fokuserar på deltagarnas egna utmaningar. Syftet med detta är bland annat att synliggöra olika värdekonflikter i de tre sektorerna samt att diskutera hur de gemensamma utmaningarna gestaltar sig. Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla din egen och din verksamhets kompetens kring frågor om mänskliga rättigheter och ledarskap över organisationsgränserna.