Anna Lindh Academy är Sveriges första utbildning i värderingsbaserat ledarskap med fokus på mänskliga rättigheter och demokrati. Utbildningen vänder sig till ledare och chefer inom privat, offentlig och idéburen sektor. Tidigare deltagare erbjuds att ingå i ett givande alumnnätverk.

Utbildningskonceptet Anna Lindh Academy

Från och med december år 2020 drivs och utvecklas utbildningskonceptet Anna Lindh Academy vidare under Malmö universitets ledning. 

Anna Lindh Academy kommer även i fortsättningen att drivas med samma höga kvalitet och vetenskapliga förankring och i samma anda som tidigare, till värnande av mänskliga rättigheter och demokrati i en allt mer komplex värld.

Ledarskapsprogram 

Malmö universitet har, tillsammans med stiftelsen Anna Lindh Academy, sedan år 2014 erbjudit ett unikt ledarskapsprogram med fokus på mänskliga rättigheter. Deltagare har varit ledare från offentlig, privat och idéburen sektor.

Ledarskapsprogrammet och utbildningskonceptet Anna Lindh Academy kommer nu att drivas vidare och utvecklas med MAU som ny huvudman. Programmet kommer att innefatta ledarskapsutbildning och alumnnätverk. Utbildningen baseras på forskning och ska bidra till erfarenhetsutbyte mellan ledare inom olika sektorer i samhället. 

Alumnnätverk

Sedan starten har Anna Lindh Academy examinerat deltagare som nu ingår i ett alumnnätverk. Exempel på organisationer som genomfört utbildningen är

  • Volvo
  • Skanska
  • Röda Korset
  • Läkare utan gränser
  • Försvarsmakten
  • Sida.

Kontakta oss 

Malmö universitet söker samarbete med olika samhällsaktörer för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter, inkludering och hållbarhet.

Kontakta oss gärna för mer information om ledarskapsprogrammet.