Vi vänder oss till dig som arbetar i privata företag, kommuner, förvaltningar och andra myndigheter. Tillsammans utformar vi uppdragsutbildningar för att de ska passa dina ledare och din organisation.

Stärk dina chefers kompetens inom mångfald, mänskliga rättigheter och demokrati

Anna Lindh Academy utökar repertoaren och ger förutom utbildningar även kortare workshop-serier samt seminarier och föreläsningar.

En trygg ledare är den som känner sin egen etiska kompass och som besitter modet att både göra fel och rätt. På sikt stärks då kvalitén i verksamheten. Våra uppdragsutbildningar har som mål att få ledare att hitta glädjen i det svåra och det meningsfulla i att verka för ett demokratiskt samhälle.

Om kurserna

Här finns tid för samtal och reflektion, möjligheter att ventilera dilemman och samtidigt vidga vyerna kring etik, moral och metoder för bemötande av människor. Genom föreläsningar med inbjudna gäster, via studiebesök och i möten med konst och litteratur stimuleras deltagarna till samtal.

Deltagarnas egna inspel är viktiga – här kan erfarenheter delas och speglas.

Exempel på föreläsningar och frågor:

 • Grundlagarna i praktiken: vad är yttrandefrihet, konstnärlig frihet och religionsfrihet i vardagen? Vad händer när de krockar?
 • Tala är silver, tiga är guld. Eller? Vem talar, vem säger ifrån, på vilka grunder och hur?
 • Rätten till staden – en historisk berättelse om privat och offentligt.
 • Media och medielogiker. Drevet går – vad händer?
 • Etik och estetik. Klädkoder, kropp och symboler. Historiskt och idag.
 • Konsten och kulturens roll i demokratin: Är konstens och fantasins rum hotade? Av vem?

Fler exempel på föreläsningar och frågor

 • Organisationers ansvar för mänskliga rättigheter- en filosofisk fråga?
 • Tråkigt uppförande: Brottslig handling, arbetsmiljöproblem eller ”bristande vandel”? Hur ska vi tolka och agera på beteenden vi eller andra ogillar.
 • Sociala medier / a-sociala medier. Vem får ingripa?
 • Att bemöta rättshaveristiskt beteende.
 • Mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv: Historik och kritik.
 • Svårigheten i att inkludera mänskliga rättigheter i vardagen och i den egna verksamheten? Hur kan vi utveckla den förmågan?
 • Organisatorisk-moralisk kompetens – vad är det? Hur kan den byggas?
 • Etik i praktiken – medarbetare, chef och/eller människa i en organisation?
 • Ledarskap och mänskliga rättigheter i offentlig verksamhet – balansgång mellan värden, eller winwin?

Vill du veta mer?

Hör av dig för att diskutera en specialanpassad utbildning för dina ledare och din organisation.

Kontakt:

Christel Brost Dekanråd, Kultur och samhälle

christel.brost@mau.se