Våra uppdragsutbildningar bygger på mänskliga möten mellan Institutionen för Urbana studier på Malmö universitet, näringsliv och offentlig verksamhet. Vårt fokus ligger på kunskap, lärande, kvalitet och samverkan.

Röster om utbildningen

Utbildningen har gett mig det jag nog inte skulle få annars. Goda insikter i mitt eget ledarskap, förståelse för sådant som gått fel och möjligheter att leda bättre i framtiden. Ledarskap är inget som sker i ett vakuum. Därför har det varit bra att utbildningen varat över ett halvår så att teorierna har kunnat landa i den praktiska vardagen.

Jonas Persson, församlingsherde, Limhamns församling
deltagare i Förberedande Kyrkoherdeutbildning.

 

Ledarskap och organisation (LEO) och Företagsekonomi (FEK) på Malmö universitet är en del av södra Sveriges mötesplats för kunskapsutveckling och lärande. Det betyder att vi tillsammans med er i våra uppdragsutbildningar skapar förståelse för kunskapsutveckling som ligger nära er och era behov.

Vi utgår från era behov

Vi skräddarsyr gärna efter de behov som är unika för just er organisation. Kurserna kan ofta, om så önskas, ge akademiska poäng. Ramarna för när, var och hur vi utbildar är breda:

  • Omfattning – från halvdagsseminarium till fleråriga utbildningsprogram.
  • Utbildningsort – på din arbetsplats, kursgård eller hos oss i Malmö.
  • Upplägg – flervetenskapligt.

Med våra kompetenta och engagerade lärare inom området LEO/FEK sätter vi samman och genomför uppdragsutbildningar baserat på era behov och vår kunskap, kompetens och erfarenheter. Som universitet har vi möjlighet att bidra med olika och viktiga perspektiv till er verksamhet. Vi kan till exempel bidra med “kritiska ögon”, flervetenskapligt perspektiv, forskningsanknytning och pedagogiska verktyg som erfarenhetsbaserat lärande, deltagarorienterat lärande och vuxenpedagogik. Vi tänker oss att vi börjar med att måla breda penseldrag för att sedan arbeta mer fokuserat med er verksamhets vardag och verklighet. Dessa penseldrag är tänkta att kunna bidra till att skapa nya bilder och berättelser för att göra er färgpalett ännu mer komplett.

Exempel på uppdragsutbildningar

Här kan du hitta tidigare exempel och uppdragsgivare för utbildningar inom LEO och FEK.

Några exempel på uppdragsutbildningar

Ledarskap och ledning av verksamhetsutveckling

Innehåll: Ledarskap och grupp, organisationsteori, kommunikation, konflikthantering, svåra samtal, lärande organisationer, förändringsarbete, genus

Uppdragsgivare: MSB Räddningstjänst 

Kyrkligt Ledarskap

Innehåll: ledarskap, grupp och team, kognitiv psykologi, intra-/interpersonell kommunikation, konflikthantering, maktbegrepp och strukturer, organisationsteori, förändringsarbete.

Uppdragsgivare: Svenska kyrkan i samarbete med Lunds universitet, Malmö högskola  

Anna Lindh Academy

Vi vänder oss till dig som arbetar i privata företag, kommuner, förvaltningar och andra myndigheter. Tillsammans utformar vi uppdragsutbildningar för att de ska passa dina ledare och din organisation.

Mer information om Anna Lindh Academy 

Service Manager for Future Tourism

Innehåll: Ledarskap och grupp, organisationsteori, kognitiv psykologi, intra-/interpersonell kommunikation, konflikthantering, kris och utveckling.

Uppdragsgivare: YH-myndigheten, Malmö stad 

Lärande på arbetsplatser 

Uppdragsgivare: Malmö stad i samverkan med Malmö högskola

Service Management

Innehåll: att utveckla grundläggande kunskaper om och förståelse av service, konkurrens och kundorienterad ledning av tjänsteföretag i fastighetsbranschen.

Uppdragsgivare: Fastighetsmäklarbranschen

Projektledning

Innehåll: projektmetodik, gruppdynamik och team, projektledarskap och -medarbetarskap, kommunikation och konflikthantering, projekt utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv

Uppdragsgivare: offentlig verksamhet, näringslivet, Malmö högskola

Möt några av våra uppdragsgivare och deltagare

Genom åren har vi levererat uppdragsutbildning till både offentlig förvaltning och näringsliv. Här möter du några av våra tidigare uppdragsgivare och deltagare.

Röster om utbildningarna

Ingela Asplund, utbildningsledare, yrkeshögskoleutbildningen
Service Manager For Future Tourism, Malmö Stad

”Vi köper in kursen Ledarskap av Malmö universitet. Utmaningen med yrkeshögskolan är kombinationen teori och praktik vilken Malmö universitet antagit och lyckats väl med. Innehållet i utbildningen är anpassat till våra specifika behov och önskemål som härstammar från näringslivet och de behov man identifierat här. Utbildningen syftar till att ge ledarskapskompetens för turismnäringens framtida behov. Vi uppskattar mycket att den undervisande personalen från Malmö universitet också verkar ute i näringslivet. Kopplingen till verkligheten är av yttersta vikt i en yrkeshögskoleutbildning. Pedagogerna är skickliga på att göra ganska tunga teorier begripliga. Informationen går inte bara ut från pedagogerna utan också in hos de studerande. Lust och att faktiskt ha lite roligt i samband med lärandet är viktiga framgångsfaktorer som lett till goda resultat hos våra studerande. Vi får ofta återkoppling kring pedagogernas insatser i stil med; "engagerade", "inspirerande", "kunniga" o.s.v. I min roll som utbildningsledare uppskattar jag också mycket lyhördheten, den löpande kontakten och möjligheten att vara flexibel längst vägen. Att kunna anpassa och justera efter varje enskild grupp känns såväl tryggt som professionellt. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Malmö universitet”.

Jonas Persson, församlingsherde, Limhamns församling (deltagare i Förberedande Kyrkoherdeutbildning)

”Utbildningen har gett mig det jag nog inte skulle få annars; goda insikter i mitt eget ledarskap, förståelse för sådant som gått fel och möjligheter att leda bättre i framtiden. Ledarskap är inget som sker i ett vakuum, därför har det varit bra att utbildningen varat över ett halvår så att teorierna har kunnat landa i den praktiska vardagen. Men viktigast har nog gruppsamtalen och erfarenhetsutbytet med de andra deltagarna varit. Det är så sällan vi präster tar oss tid och verkligen samtalar med våra kollegor på det sätt som vi gjort under denna utbildning.”

Daniel Cederholm, Programansvarig, Påbyggnadsutbildningen i Räddningstjänst för Brandingenjörer

"Kursen vi köper in från Malmö universitet ger kompetens i ledarskap för brandingenjörens framtida behov. Den omfattar ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå och innehållet i utbildningen är väl anpassat till våra behov och önskemål. Den innehåller också intra- och interpersonell kommunikation, konflikthantering, svåra medarbetarsamtal och ledarskap som lärarverktyg. Undervisningen består av föreläsningar varvat med seminarier, övningar samt handledning, vilket fungerar väl på vår utbildning. Lärarna har förmågan att göra teorier begripliga. Utmaningen med vår utbildning är kombinationen teori och praktik och det är något Malmö universitet har lyckats bra med. Vi får ofta positiva kommentarer om lärarna, att de är engagerade och kunniga. För mig som programansvarig är lärarnas lyhördhet viktig, och att vi har en så bra dialog. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete."