HBTQ+ forskningen i de nordiska länderna är stark och mångfacetterad, men har i stor utsträckning befunnit sig i sina respektive discipliner. Nätverket samlar den nordiska HBTQ+ forskningen med inriktning mot hälsa och livsvillkor i bred mening.

Om nätverket

År 2021 utlyste svenska Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) en särskild satsning på ökad kunskap om hbtq+-personers livssituation och hälsa. Tolv projekt fick pengar i denna satsning och rapporterar sina resultat löpande under de kommande åren. Med utgångspunkt i nätverkande mellan projektgrupperna i denna utlysning startas nu ett nordiskt nätverk för HBTQ+ forskning om hälsa och livsvillkor. Syftet är att samla den nordiska HBTQ+ forskningen med inriktning mot hälsa och livsvillkor i bred mening, att dela forskningsresultat med varandra, tipsa om konferenser och workshops, samt ordna nätverksträffar och på sikt konferenser.

Samordnare för nätverket är Catrine Andersson, docent i socialt arbete vid Malmö universitet, med stöd av Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS).

Kontaktperson i Norge är Malin Lindroth, försteamanuensis vid Oslo Metropolitan University.