Medea är ett flervetenskapligt forskningslabb vid Malmö universitets fakultet för kultur och samhälle, där forskare närmar sig samhällsutmaningar genom experiment och interventioner. Forskningen fokuserar på media, design och samhällsengagemang.