Presentation

Jag arbetar i projektet DIGeMERGE där vi studerar användningen av digitala kommunikationsplattformar och verktyg i fyra starkt digitaliserade europeiska länder; Norge, Sverige, Finland och Danmark. Jag leder datainsamlingen i Sverige.

Det övergripande målet med DIGeMERGE är att förstå både de vardagliga praktiska utmaningarna med digitalisering av räddningstjänsten och de djupare konsekvenserna för relationen mellan stat och medborgare. Projektet eftersträvar detta mål genom att undersöka utmaningar kopplade till nya digitala nödkommunikationsverktyg och relaterade debatter om samhälleligt och individuellt ansvar, skyddsbehov, sårbarhet och rättigheter.

Projektets webbplats: https://www.prio.org/projects/1966

Forskningsprojekt