Fakta

Kontaktperson:
Anna Seravalli
Finansiär:
  • Vinnova
  • DUT (Driving Urban Transitions)
Ansvarig vid Mau:
Anna Seravalli
Projektmedlemmar vid Mau:
Affilierade:
  • Malmö stad
Samarbetspartners:
  • Hasselt University
  • City of Genk
  • CIPRA International Lab
  • Rosinak & Partner Ziviltechnike
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2026
Forskningsmiljö:

Projektbeskrivning

Norra Grängesbergsgatan är ett före detta industriområde som har utvecklats till ett hem för en mångsidig blandning av civilsamhälle och kulturella aktörer, små och medelstora företag, fortfarande med en del tung industri kvar. I samarbete med NGBG, en kulturförening baserad i stadsdelen Norra Grängesbergsgatan, och med Malmö Stad, tillämpar detta forskningsprojekt deltagande designmetoder för att utforska hur medborgarna på Norra Grängesbergsgatan kan inkluderas i initiativ som bygger mot ett hållbart stadsliv på ett sätt som undviker att bidra till en polariserande diskurs.

Centralt för de deltagande forskningsmetoder som tillämpas i detta projekt är en betoning på lyssnande. Lyssnande uppfattas här som en iterativ process som består av tre aktiviteter: registrering (erkänna intressen och värdet av att inkludera olika intressenter), reflektion (om underliggande värderingar och konflikter) och föreställning (kollektivt utveckla scenarier som föreslår nya vägar mot hållbara framtider).

I samarbete med medborgarna på Norra Grängesbergsgatan och andra intressenter i Malmö Stad syftar detta projekt till att samla in strategier och verktyg som hjälper till att stärka kapaciteten att lyssna. Resultatet av detta arbete kommer att integreras med resultaten från internationella partners arbete i Hasselt, Belgien och Voralberg, Österrike för att utveckla tre olika "verktygslådor" med metoder som kan användas för att främja dialog och lyssnande som kan bidra till att underlätta utvecklingen mot ett hållbart stadsliv.

Verktygen kommer att vara 15-minutersradio, ett verktyg som använder podcasting och ljudproduktion för att främja dialog och samarbete, 15-minuters Atlas, ett verktyg som tillämpar metoder för kartografi och kartläggning, och 15-Walk, en metod som tillämpar soundwalk-metoder för att främja hållbar stadsutveckling.