Bo Reimer

Bo
Reimer
Professor

email icon bo.reimer@mau.se
phone icon 040-6657367

location Konst, kultur och kommunikation


Mer om min forskning

Presentation

Bo Reimer är professor i Medie- och kommunikationsvetenskap.Hans forskning handlar för närvarande om hur människor använder medier i vardagen; om hur människor i allt större utsträckning inte bara konsumerar, utan även producerar ett medieutbud och designar den infrastruktur (websidor, mm) som ligger till grund för medieutbudet. Personlig hemsida: www.boreimer.com