Presentation

Bo Reimer är professor i Medie- och kommunikationsvetenskap. Hans forskning är för närvarande inriktad mot experimentell medieproduktion. Tillsammans med kollegan Bojana Romic redigerade han nyligen ett temanummer om konstgjord kreativitet för tidskriften Transformations. Journal of Media, Culture & Technology. Tillsammans med kollegan Erin Cory har han skrivit en artikel om vinylskivor som gränsobjekt för tidskriften Riffs. Experimental writing on popular music. Artikeln är baserad på en studie de gjorde av en nattklubb i Mamö. De producerade även en vinylskiva som innehåller utdrag ur de intervjuer de gjorde på klubben. Under 2023 arbetade han tillsammans med sina Medea Lab-kollegor med produktionen av en multimedia-installation med namnet Tender Time för utställningen Time Space Existence, som visades under sex månader i Venedig. Personlig hemsida

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.