Presentation

Bo Reimer är professor i Medie- och kommunikationsvetenskap.Hans forskning handlar för närvarande om hur människor använder medier i vardagen; om hur människor i allt större utsträckning inte bara konsumerar, utan även producerar ett medieutbud och designar den infrastruktur (websidor, mm) som ligger till grund för medieutbudet. Personlig hemsida: www.boreimer.com

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.