Fakta

Kontaktperson:
Dana Hagström
Finansiär:
  • Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten - Forte
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 september 2021 - 01 maj 2025
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Att kunna kommunicera, att få förstå och att bli förstådd är en förutsättning för mänskliga relationer, och en rättighet som lyfts i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Inom äldreomsorg uppstår ofta kommunikativa svårigheter mellan brukare och personal, som kan stå i vägen för brukares möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Alternativ kommunikation i form av metoder och verktyg kan ofta underlätta i dessa fall, men bara om de finns på plats och används.

I den här studien är avsikten att undersöka äldreomsorgens praxis vad gäller alternativ kommunikation, där kommunikativa svårigheter kan uppstå mellan brukare och personal. Målet är att få kunskap om hur personal och brukare använder och upplever alternativa kommunikationsmetoder och verktyg inom äldreomsorgen, och om dessa upplevs möjliggöra delaktighet och självbestämmande. Studien är beräknad att påbörjas i september 2022.