Presentation

Jag disputerade 2012 vid Lunds universitet och arbetar vid Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet sedan 2016. Jag forskar om åldrande och äldreomsorg med perspektiv som inkluderar både äldre, omsorgspersonal och anhöriga. Andra forskningsområden är funktionshinder och funktionalitet. Jag använder ofta etnografisk metod. Jag undervisar mestadels på socionomprogrammet och kursen Åldrande och socialt arbete. Pågående forskningsprojekt är "Att vara en äldre person med narkotikamissbruk – en kvalitativ studie om livsvillkoren för en växande grupp" samt "Förväntningar och ansvar: Utbildning av anhöriga till personer med demenssjukdom."