Presentation

Jag är verksam som lektor vid Institutionen för socialt arbete och lärare främst på programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. 2007 disputerade jag inom etnologi på en avhandling om ungdomars vardag att leva med astma. Under min doktorandtid var jag kopplad till forskarskolan Vårdalinstitutet, som var inriktat på vård- och omsorgsforskning. Sedan 2014 är jag docent i etnologi. Min forskning rör sig över olika empiriska fält och förenas i ett intresse för hur människor lever med långvarig sjukdom och funktionsnedsättning samt mötet med professionella inom till exempel sjukvård och habilitering. I några av mina senare texter har jag undersökt hur personer med funktionsnedsättning förhåller sig till stadens funktionshinder, vilken betydelse siffror har inom diabetesvården, hur vi hanterar virus och bakterier i vår vardag, för att nämna några exempel.