Fakta

Kontaktperson:
Cecilia Trenter
Finansiär:
 • Skolforskningsinstitutet
Ansvarig vid Mau:
Cecilia Trenter
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
 • Martin Stolare Karlstads universitet (projektledare)
 • David Ludvigsson Linköpings universitet
Affilierade:
 • Arthur Chapman Institute of Education London.
 • Danielle Ekman Ladru kulturgeografi Stockholms
 • universitet
 • Pontus Larsen Linköpings universitet
 • Fredrik Nihlén Riksantikvarieämbetet
 • Kristina MejlhammarNorrköpings konstmuseum
Samarbetspartners:
 • Karlstads kommun Kvarnbergsskolan
 • Eda kommun Adolfsforskolan
 • Eda kommun Gunnarsbyskolan
Projektperiod:
01 januari 2024 - 31 december 2026
Forskningsämne:

Om projektet

Närsamhället och hemorten med dess kulturarv är potentiella resurser för skolans undervisning i de samhällsorienterande ämnena på lågstadiet. Kulturarv kan bidra till att stärka platsförankring och gemenskap i samhället, samtidigt som kulturarv kan vara något problematiskt och omstritt. Lärare använder kulturarv i sin undervisning, dock inte i den uträckning som de önskar varför SO-undervisningen idag tenderar att ske inom klassrummets väggar. Det förflutna blir då något elever möter, erfar indirekt i undervisningen, genom de läromedel som används och genom lärares beskrivningar. Samtidigt har forskning visat att det är positivt för elevers lärande om de får erfara det förflutna på olika sätt, och kulturarv kan ge möjlighet till ett mer direkt, omedierat erfarande av det förflutna.

Detta projekt utforskar därför hur samspelet mellan olika sätt att erfara kulturarv påverkar undervisning och lärande i SO på lågstadiet. Detta är en interventionsstudie som tar sitt avstamp i två forskningscirklar inom vilken verksamma lärare och forskare gemensamt kommer att utveckla lektionsupplägg och övningar där besök till lokalt kulturarv görs. Dessa lektionsupplägg och övningar kommer sedan i en iterativ process att prövas i lärarnas klasser. Med utgångspunkt i de konkreta lektionsuppläggen och övningarna kommer en didaktisk modell att utvecklas för hur besök till kulturarv ska kunna bli en del av SOundervisningen på lågstadiet, men också inom andra delar av ungdomsskolan.