Presentation

Jag är professor i historieförmedling och historiedidaktik. Min forskning täcker en rad inriktningar inom Kritisk historiografi, kulturarv, historiebruk och didaktik, Historiebruk i populärkulturen, Kreativt skrivande: historia, kulturarv och fiktion och Minnen och livsberättelserna om hiv och aids.

Tillsammans med kollegor (David Ludvigsson och Martin Stolare) arbetar jag under 2022 med en monografi om hur barn och vuxna använder historiska platser i skolans regi (Cambridge University Press new Element Series on Critical Heritage Studies).Syftet är att sammanfoga historiedidaktisk forskning med kritisk kulturarvsforskning. I det under 2021 startade projektet SAMLA. Digitalisering av norske tradisjonsarkiv deltar jag både i egenskap av historiker och som akademiker verksam i kreativt skrivande och fantastik.

Jag arrangerar tillsammans med Anna Höglund (Linnéuniversitetet) och det nordiska nätverket för fantastik i kulturvetenskaper konferensen The Fantastic in Cultural History. Intentorying a growing research field 20-21 juni 2022.

Tillsammans med Cecilia Axelsson Yngveus och Malin Thor Tureby redigerar jag en antologi med bidrag från forskare knutna till Mau om självklara och ifrågasatta kulturarv.

Jag undervisar i historia för generell examen, inom forskarutbildningen i historia och historiedidaktik, i "Historia: inriktning mot kulturarvsstudier" och examensarbeten på lärarutbildningen. Jag är studierektor för forskarutbildningen i Historia och historiedidaktik. Jag är representant för Mau i samarbetsrådet, Nationella forskarskolan i historiska studier. Jag är ledamot i det vetenskapliga rådet för "Institutet för studier i Malmös historia" och jag ingår i redaktionsrådet för skriftserien "Skrifter med historiska perspektiv" vid Malmö universitet.