Presentation

Jag är docent i historia och nyanställd vid MaU fr o m 1 september 2020. Min forskning täcker en rad inriktningar inom följande fält: * Kritisk historiografi, * Kunskapsbildning, kulturarv, historiebruk och didaktik, * Historiebruk i populärkulturen, * Kreativt skrivande: historia, kulturarv och fiktion * Minnen och livsberättelserna om hiv och aids.

Jag har nyss avslutat projektet "Barn relaterar till historiska platser" och arbetar för närvarande med artiklar som rör ämnet. Jag redigerar även två antologier "The Enduring Fantastic. Essays on Imagination and Western Culture" (MCFarland 2021, tillsammans med Anna Höglund) och "I folkets namn. Högerpopulism i film" (Carlssons förlag 2021, tillsammans med Björn Horgby).

Jag undervisar i historia för generell examen, inom forskarutbildningen i historia och historiedidaktik och på kurser i lärarprogrammet.