Presentation

Jag är docent i historia och historiedidaktik. Min forskning täcker en rad inriktningar inom Kritisk historiografi, kulturarv, historiebruk och didaktik, Historiebruk i populärkulturen, Kreativt skrivande: historia, kulturarv och fiktion och Minnen och livsberättelserna om hiv och aids.

Tillsammans med kollegor (David Ludvigsson och Martin Stolare) arbetar jag under 2021 med en monografi om hur barn och vuxna använder historiska platser i skolans regi (Cambridge University Press new Element Series on Critical Heritage Studies).Syftet är att sammanfoga historiedidaktisk forskning med kritisk kulturarvsforskning.Jag redigerar även antologin "I folkets namn. Högerpopulism i film" (Carlssons förlag 2022, tillsammans med Björn Horgby). I det under 2021 startade projektet SAMLA. Digitalisering av norske tradisjonsarkiv deltar jag både i egenskap av historiker och som akademiker verksam i kreativt skrivande och fantastik.

Jag arrangerar tillsammans med Anna Höglund (Linnéuniversitetet) och det nordiska nätverket för fantastik i kulturvetenskaper konferensen The Fantastic in Cultural History. Intentorying a growing research field 9-10 december 2021.

Jag undervisar i historia för generell examen, inom forskarutbildningen i historia och historiedidaktik, i Historia: inriktning mot kulturarvsstudier och examensarbeten på lärarutbildningen. Jag är representant för Mau i samarbetsrådet, Nationella forskarskolan i historiska studier. Jag är ledamot i det vetenskapliga rådet för institutet för studier i Malmös historia.