Presentation

Jag är professor i historieförmedling och historiedidaktik. Min forskning täcker en rad inriktningar inom kritisk historiografi, kulturarv, historiebruk och didaktik, historiebruk i populärkulturen, kreativt skrivande: historia, kulturarv och fiktion.

Tillsammans med kollegor (David Ludvigsson och Martin Stolare) arbetar jag under 2023 med en monografi om hur barn och vuxna använder historiska platser i skolans regi (Cambridge University Press new Element Series on Critical Heritage Studies).Syftet är att sammanfoga historiedidaktisk forskning med kritisk kulturarvsforskning.

I det under 2021 startade projektet SAMLA. Digitalisering av norske tradisjonsarkiv deltar jag både i egenskap av historiker och som akademiker verksam i kreativt skrivande och fantastik.

Jag arrangerar Historical Fictions Research Annual Conference 2024 from 23rd to 24th February 2024 tillsammans med Kristina Fjelkestam (Stockholm) och Claudia Lindén (Södertörn).

Jag undervisar i historia för generell examen, inom forskarutbildningen i historia och historiedidaktik, i "Historia: inriktning mot kulturarvsstudier" och examensarbeten på lärarutbildningen. Jag är studierektor för forskarutbildningen i Historia och historiedidaktik. Jag är representant för Mau i samarbetsrådet, Nationella forskarskolan i historiska studier. Jag är ledamot i det vetenskapliga rådet för "Institutet för studier i Malmös historia" och jag ingår i redaktionsrådet för skriftserien "Skrifter med historiska perspektiv" vid Malmö universitet.