Fakta

Kontaktperson:
Hanna Sandgaard-Ekdahl
Finansiär:
  • Fakulteten för lärande och samhälle
Ansvarig vid Mau:
Hanna Sandgaard-Ekdahl
Projektperiod:
01 september 2021 - 31 augusti 2026
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Jag skriver en sammanläggningsavhandling som bygger på ett praktiknära projekt i svenska som andraspråk. Empirin är hämtad från grundläggande vuxenutbildning och speglar de möjligheter och utmaningar som det innebär att omsätta genrepedagogik i vuxenundervisningen. Jag intresserar mig för lärares pedagogiska kommunikation och det dialogiska samspelet med eleverna. Fokus läggs också på hur eleverna omsätter metaspråkliga kunskaper i skrivandet.