Presentation

Jag är doktorand i språk- och litteraturdidaktik och forskar om vuxna andraspråkselevers lärande med fokus på skrivutveckling. Jag undervisar även i kurser på ämneslärarprogrammet för blivande lärande i svenska som andraspråk.