Fakta

Kontaktperson:
Helena Holmström Olsson
Finansiär:
 • Vinnova
Ansvarig vid Mau:
Helena Holmström Olsson
Projektmedlemmar vid Mau:
Externa projektmedlemmar:
 • Jan Bosch – Chalmers University of Technology (Co-Director)
 • Mikael Sjödin – Mälardalen University (Co-Director)
 • Jan Carlson – Mälardalen University
 • Kristian Sandahl – Linköping University
 • Miroslaw Staron – Gothenburg University
Samarbetspartners:
 • Axis Communications
 • DEIF
 • Ericsson
 • Grundfos Holding
 • Jeppesen Systems
 • Saab
 • Scania
 • Siemens
 • Tetra Pak
 • Volvo Car Corporation
 • Volvo Technology
Projektperiod:
01 januari 2024 - 01 januari 2028
Forskningsämne:

Om projektet

Inriktningen på detta kompetenscentrum är att möjliggöra omvandling av den mjukvaruintensiva systemindustrin till en digitaliserad industri som fullt ut kan dra nytta av nästa generations dator- och kommunikationsinfrastruktur.