HH

Helena
Holmström Olsson
Professor, biträdande

email icon helena.holmstrom.olsson@mau.se
phone icon 040-6657319

location Institutionen för datavetenskap och medieteknik


Mer om min forskning

Presentation

Helena Holmström Olsson är universitetslektor vid institutionen för datavetenskap på Malmö högskola. Helena disputerade 2004 på Institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet. I sin forskning, och inom ramen för Software Center, arbetar Helena i nära samarbete med företag som utvecklar mjukvara inom telekom, transport, försvarsindustri samt övervakning etc. Hennes forskning fokuserar på agila metoder, de organisatoriska processerna bakom teknikutveckling, och de sätt på vilka stora, mjukvaru-utecklande företag förändrar, förbättrar och ständigt förnyar sina processer för att bibehålla konkurrenskraft i en tuff marknad. Av särskilt intresse är det sätt på vilket dessa företag använder sig av kund- och produktdata som drivkraft för innovation, d v s det sätt på vilket såväl feedback från slutanvändare som automatiskt genererad produktdata kan samlas in, analyseras och användas som grund för förbättring av befintlig funktionalitet samt som bas för utveckling av framtida, ny funktionalitet. Ett annat stort forskningsintresse är 'software ecosystems', d v s den utveckling vi ser i att värdeskapande alltmer bygger på samverkan och samspel mellan ett antal aktörer, och att företag, i allt högre utsträckning, behöver strategier för att kunna hantera detta samspel och denna samverkan. I sin forskning hjälper Helena en rad företag med hur de kan positionera sig i de olika ekosystem de verkar i, vilka mekanismer de kan använda för att samverka med andra, och hur de på ett strategiskt sätt kan stimulera samarbete samtidigt som de kan befinna sig i en konkurrerande situation med övriga aktörer. Helena är också ansvarig för ett forskningsområde inom ramen för en stor KK-profil - 'Internet of Things And People' - där hon tillsammans med ett antal forskare studerar användarmedverkan samt de olika typerna av datainsamling som möjliggörs i en omvärld av uppkopplade produkter.