Fakta

Kontaktperson:
Tina Askanius
Finansiär:
 • European Commission
 • Horizon Europe Programme
Ansvarig vid Mau:
Tina Askanius
Projektmedlemmar vid Mau:
Samarbetspartners:
 • Open University UK
 • Glasgow Caledonian University
 • American University of Paris
 • University of Cyprus
 • Austrian Academy of Sciences
 • Institute Jožef Stefan (IJS)
 • Istanbul Bilgi University
 • Panteion University
 • University of Malta
 • Özyeğin University
 • Cultures Interactive
 • University of Coimbra
 • International Security Affairs Centre
 • Kosovar Centre for Security Studies
 • Hammurabi Human Rights Organization
 • PRONI Center
Projektperiod:
01 april 2023 - 31 december 2026

Om projektet

OppAttune – Att motverka oppositionell politisk extremism genom anpassad dialog: Track, Attune, Limit (HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05)

OppAttune undersöker utvecklingen av oppositionella extremistiska ideologier och protektionistiska beslut, utvecklar en innovativ modell för att bemöta extremism och testar en rad åtgärder på nationell och transnationell nivå för att begränsa extremismens spridning. Ambitionen är att OppAttune ska återskapa förtroendet för viktiga demokratiska institutioner. OppAttune ger evidensbaserade rekommendationer och strategier på mikro-, meso- och makronivå som är utformade för att motverka extrema narrativs potential att destabilisera demokratin. Dessa rekommendationer tas fram av ett tvärvetenskapligt konsortium bestående av 17 länder inom EU och dess periferi.

Bakgrund

Demokratier och den europeiska sammanhållningen hotas av extremism och bristen på politisk och social dialog. Existentiell osäkerhet till följd av ekonomiska och flyktingrelaterade kriser har förvärrats av Covid-19 och skapar idag nya utmaningar, exempelvis främlingsfientlig nationalism och nya former av protektionism, t.ex. av lokal produktion. Oppositionella världsåskådningar, berättelser och oenighet i den offentliga debatten är alla viktiga för en fungerande demokrati.

Den destruktiva polariseringen av en binär vi/dem-logik utgör dock kärnan av ökningen av mer destruktiva extremistiska berättelser.  Antagonistiska aktörer polariserar genom att skapa och sprida desinformation och konspirationsteorier, och att genom en affektiv retorik skapa en minskad tilltro till nya former av politisk handling. Sammantaget leder dessa förhållanden till uppkomsten av olika koalitioner i den offentliga sfären som tillsammans skapar attraktiva och alternativa världar, både online och off-line, som bygger på extremistiska narrativ. OppAttune ämnar identifiera, bemöta och begränsa extremistiska narrativ för att främja transnationella friheter och multilateralism.

Malmö universitets del

Malmö universitet ansvarar för delstudien Media, Machines and Mobilisations (WP4). Målen för delstudien är att identifiera och förstå samtida extremistiska narrativ samt att kartlägga deras spridning i den digitala sfären och i lokala miljöer runt om i Europa. Studien tar fram kunskap om hur extremistiska narrativ sprider sig i den offentliga sfären, samt hur vi kan förstå och bemöta drivkrafterna bakom de extremistiska idésystemens normalisering av medborgarnas vardag, både online och off-line.