Presentation

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) vid Malmö universitet. I november 2012 disputerade jag från Lunds universitet med avhandlingen Radical Online Video. YouTube, video activism and social movement practices.

Min forskning handlar om relationen mellan sociala rörelser, politisk aktivism och medier, det vare sig digitala onlinemedier som traditionella massmedier. Jag har publicerad ett flertal studier på frågor om mediepraktiker inom anti-kapitalistiska rörelser, klimatrörelsen, feministiska samt högerextrema rörelser. I nuläget jobbar jag på forskningsprojekt om #metoo rörelsen i den skandinaviska kontexten samt den nynazistiska rörelsen och våldsbejakande extremism i Sverige.