Presentation

Tina Askanius är professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) och affilierad forskare på Institut för Framtiudsstudier samt Södertörn Högskola. Hennes forskning fokuserar på samspelet mellan sociala rörelser, digitala mediepraktiker och journalistiken och hon har under senare åren intresserat sig specifikt för den radikalnationalistiska rörelsen i Sverige och dennas mobiliseringen genom onlinemedier. Som en del av en rad internationella forskningsprojekt på området lyfter hon frågor om spridningen och normaliseringen av våldsbejakande budskap, extremistiska narrativ och konspirationsteorier; kön och extremism samt samspelet mellan högerextremism och våldsbejakande kvinnohat i digitala miljöer.