Presentation

Jag är docent i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) vid Malmö universitet. I november 2012 disputerade jag vid Lunds universitet med avhandlingen Radical Online Video. YouTube, video activism and social movement practices.

Min forskning fokuserar på relationen mellan sociala rörelser, politisk aktivism och medier, såväl digitala onlinemedier som traditionella massmedier. Jag har publicerat ett flertal studier rörande mediepraktiker inom anti-kapitalistiska rörelser, klimatrörelsen, feministiska samt högerextrema rörelser. I nuläget jobbar jag på ett forskningsprojekt om #metoo-rörelsen i den skandinaviska kontexten samt den nynazistiska rörelsen och den våldsbejakande högerextremism i Sverige.