Fakta

Kontaktperson:
Magnus Ödmo
Finansiär:
  • Vetenskapsrådet
Ansvarig vid Mau:
Lisa Björklund Boistrup
Projektperiod:
01 september 2020 - 31 oktober 2025

Om projektet

Det övergripande målet med forskningsprojektet är att undersöka och få kunskap om hur elever och lärare lär sig matematik när matematik presenteras i en kontext av klimatförändringar.