Presentation

Det övergripande målet med forskningsprojektet är att undersöka och få kunskap om hur elever och lärare lär sig matematik när matematik presenteras i en kontext av klimatförändringar.