Presentation

Jag är en del av forskarskolan Relmas som bland andra drivs av Malmö universitet. Målet med min forskning är att få kunskap om hur elever lär sig matematik när det presenteras i en kontext av klimatförändringar.