Presentation

Jag är en del av forskarskolan Relmas som bland annat drivs av Malmö universitet. Målet med min forskning är att få kunskap om hur gymnasieelever lär sig matematik när det presenteras i en kontext av klimatförändringar.