JP

Jöran
Petersson
Universitetslektor

email icon joran.petersson@mau.se
phone icon 0812076502

location Skolutveckling och ledarskap


Mer om min forskning

Presentation

Om mig Jöran Petersson är lektor i matematikämnets didaktik. Han disputerade 2017 i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet med Eva Norén som handledare. Tidigare har Jöran varit högskoleadjunkt i matematik och matematiker i näringslivet men har sedan återvänt till undervisningen där han har undervisat i flera gymnasieprogram och komvux samt i klassrum och på distans. Jöran har licentiatexamen i matematik (KTH, 1999) och gymnasielärarexamen i matematik och fysik (Linköping, 2004). Han har också författat flera artiklar i matematiklärartidskriften Nämnaren samt i populärvetenskapliga sammanhang om naturvetenskap. Min publikationslista m.m..

Undervisning Jöran undervisar främst i matematikdidaktik samt handleder och examinerar självständiga arbeten.

Forskning För närvarande är Jöran forskare i FoNS-projektet vid Stockholms universitet tillsammans med professor Paul Andrews och doktor Judy Sayers. I detta projekt undersöker Jöran hur grundläggande begrepp i taluppfattning presenteras (genom läromedel, lärare och föräldrar) för barn i årskurs 1 i grundskolan. Denna film visar kort vad jag forskar om.

Min doktorsavhandling i matematikdidaktik Jörans doktorsavhandling i matematikdidaktik (2017) handlade om hur andraspråkare, med olika lång erfarenhet av svenska språket, använder matematiska begrepp. Jöran hade Eva Norén som huvudhandledare och han samlade in och undersökte elevers svar på skriftliga prov i matematik samt intervjuade några elever. En slutsats i avhandlingen är att nyinvandrade och tidigt invandrade andraspråkare möter olika utmaningar vid undervisning och skriftliga prov, se t.ex. denna artikel. Förnyinvandrade elever är andraspråket en utmaning medan tidigt invandrade andraspråkare möter utmaningar i det matematiska innehållet. En andra slutsats är att det finns behov av fortsatt forskning som undersöker enskilda begreppsområden för dessa elevkategorier. Exempel på sådan forskning är en om aritmetisk syntax och linjära ekvationer

Min licentiatavhandling i matematik Jörans licentiatavhandling i matematik handlade om att formulera en optimeringsalgoritm för att anpassa en summa av upp till tre exponentialtermer a{i}*exp(-b{i}*t) till empiriska data (en tidsserie). Detta problem är svårt av följande två skäl: Dels är exponentialfunktioner ickelinjära och dels är summor av exponentialfunktions starkt linjärt beroende. Detta problem löstes genom att använda algebraiska metoder för att formulera en startlösning nära optimum och sedan använda numeriska metoder för att finjustera denna lösning. Se artikel om detta. En historisk not är att idén bakom startlösningen är densamma som 1700-talets astronomer använde för att lösa överbestämda ekvationssystem. De grupperade data i lika många grupper som det fanns obekanta och genom exempelvis medelvärdesbildning i varje grupp fick de lika många ekvationer som obekanta. Detta forskningsproblem i tillämpad matematik illusterar att problemlösning kräver kunskaper i flera matematiska områden såsom algebra, statistik och numeriska metoder. Att behärska en hel matematisk verktygslåda är ett central mål även när man undervisar problemlösning i skolmatematiken.