Presentation

Jöran Petersson är docent i matematikens didaktik. Denna film (ca 10 min) sammanfattar hans forskning, som handlar om grundläggande numeracitet, som är ett VR-projekt med professor Paul Andrews och Judy Sayers, om andraspråkares kunskaper i matematik samt om optimeringslära. Tidigare har Jöran varit högskoleadjunkt i matematik och matematiker i näringslivet men har sedan återvänt till undervisningen där han har undervisat i flera gymnasieprogram och komvux samt i klassrum och på distans. Jöran har licentiatexamen i matematik (KTH, 1999), gymnasielärarexamen i matematik och fysik (LiU, 2004) och doktorsexamen i matematikdidaktik (SU, 2017). Han har också författat matematikläromedel för nyanlända, flera öppet tillgängliga artiklar i matematiklärartidskriften Nämnaren samt på lärarsajten lektion.se och i populärvetenskapliga sammanhang om Tintin. Fullständig publikationslista finns i tematisk och kronologisk version. Se även forskningsdatabaserna SwePub och DIVA samt i google scholar.

Undervisning Jöran undervisar främst i matematikens didaktik samt handleder och examinerar självständiga arbeten.

ULF-projektet 2019-2023 Jöran, Jonas Dahl och Magnus Jakobsson driver tillsammans ett ULF-projekt om proportionalitet i skolmatematiken. De skriver även på MaU:s blogg om detta.

Särskilt tipsar Jöran om denna metodartikel för att grafiskt åskådliggöra resultatet av innehållsanalys. Det är en generell metod som även passar för analys av hur innehållskategorier fördelar sig från början till slut i exempelvis läroböcker, lektioner och samtal.