Presentation

Jöran Petersson är docent i matematikens didaktik och handleder doktoranderna Magnus och Maria. Sedan 2022 är han adjungerad professor vid university of the Philippines Los Baños och handleder där doktorand Michel. Jöran är doktor i matematikdidaktik (SU, 2017) och har gymnasielärarexamen i matematik och fysik (LiU, 2004). Han har också licentiatexamen i matematik (KTH, 1999) och har arbetat som matematiker i näringslivet med reglerteknik och försäkringsmatematik. Fullständig publikationslista finns i tematisk och kronologisk version. Se även forskningsdatabaserna DIVA och Googlescholar.

Forskning

Denna film (ca 10 min) sammanfattar hans forskning, som handlar om grundläggande numeracitet, som är ett VR-projekt med professor Paul Andrews och Judy Sayers, om andraspråkares kunskaper i matematik samt om optimeringslära.

Särskilt tipsar Jöran om denna konferenspresentation om att grafiskt åskådliggöra resultatet av innehållsanalys. Det är en generell metod som även passar för analys av hur innehållskategorier fördelar sig från början till slut i exempelvis läroböcker, lektioner och samtal.

Undervisning

Jöran undervisar matematikens didaktik från förskola till gymnasium inklusive examensarbeten. Han skrivit två kursböcker i statistikens och sannolikhetslärans didaktik, se länk till förlag och smakproven del 1 och del 2. Tidigare har Jöran undervisat studenter på ingenjörsprogram men också i gymnasium och komvux.

För lärare, elever och allmänheten

Administrativa uppdrag

För närvarande medlem i institutionsrådet vid NMS. Har haft förtroendeuppdrag som sakkunnig i kursplanenämnd, lärarförslagsnämnd, docentkommitté, stipendiekommitté m.m.