Presentation

Susanne Brogårdh-Roth är Universitetslektor, Odontologie doktor och specialisttandläkare i pedodonti. Forskningsområde: Oral hälsa och odontologiskt behandlingsbehov hos för tidigt födda barn. Projektet har resulterat i en avhandling med titeln " The preterm child in dentistry. Behavioural aspects and oral health ". Avhandlingen är publicerad och offentligt försvarad i december 2010.

Arbetar nu med uppföljningsstudier i en tvärprofessionell forskargrupp gällande för tidigt födda ungdomar och unga vuxnas tandhälsa och tandhälsorelaterade perspektiv, inklusive munhälsorelaterad livskvalitet. Arbetar också med oral hälsopromotion som en del av ett större projekt, "Hälsofrämjande innovation i samverkan" som bedrivs i Lindängen i Malmö.