Fakta

Kontaktperson:
Michael Ulrich Hansen
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Michael Ulrich Hansen
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 april 2018 - 01 april 2026
Forskningsämne:

Om Projektet

Kardiovaskulär sjukdom fortsätter att vara den främsta dödsorsaken världen över, trots framsteg inom behandlingar och vård. Ett viktigt steg i vården av patienter med hjärtinfarkt är att kontinuiteten i vården fungerar i alla steg, från symtom till behandling. Nyckeln till överlevnad är att i tidigt skede igenkänna och behandla patienter med hjärtinfarkter. Ambulanssjuksköterskor eller sjuksköterskor som arbetar inom ambulanssjukvården har därmed en viktig roll i vården av dessa patienter då de ofta är den första sjukvårdskontakten patienter med hjärtinfarkt får.

Forskningsprojektet handlar om att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda kardiologiska riktlinjer, utveckla ett instrument som mäter faktorer som påverkar följsamheten till kardiologiska riktlinjer, och att undersöka sjuksköterskors kliniska beslutsprocess i vården av patienter med akut bröstsmärta inom ambulanssjukvården.

En ökad kunskap inom detta område kan leda till förbättringsåtgärder som kan bidraga till att utveckla prehospital vård för patienter med akut bröstsmärta.